home
  home>nieuwigheden en evenementen>bezoek Koning Albert
 
   
       

Op donderdag 17 juni 2004 bracht Koning Albert met minister van Defensie Flahaut een bezoek aan het Nationaal Geografisch Instituut.

Tijdens een werkvergadering werd de vorst eerst uitvoerig ingelicht over het strategisch plan van het instituut. Zoals andere belangrijke producenten van geografische informatie wordt ook het NGI geconfronteerd met een steeds grotere en anders georiënteerde vraag naar geografische gegevens. Met zijn strategisch plan kan het instituut wonderwel de ingrijpende overstap maken van een klassieke kaart-benadering van het topografische werk naar een aanpak die de geo-informatie centraal stelt. Dit is niet minder dan een revolutie in de werkwijze. Zo zullen in de toekomst alle kaartschalen gebaseerd worden op één enkele basisdatabank van topo-geografische objecten. Deze databank zal continu bijgehouden worden, op basis van informatie die het NGI zelf verzamelt maar ook met gegevens die via samenwerkingsakkoorden met andere partners kunnen benut worden (onder meer het Kadaster, de spoorwegen, de gewesten,…). De vorst was uitermate geïnteresseerd in dit strategisch plan en moedigde het NGI aan om op de ingeslagen weg verder te gaan.

De oprichting van het Federaal Platform voor Geo-informatie wordt ook naar waarde geschat. Met dit initiatief wil het NGI de federale overheid in staat stellen om geo-informatie optimaal op te bouwen en beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om erg uiteenlopende gegevens met een geografische component. Adressen, topografische referentiegegevens, kadasterplans,…: de federale overheid maakt, beheert en gebruikt een hele resem informatie met een geografische dimensie. Door de inspanningen op dit gebied op elkaar af te stemmen en de beschikbare knowhow te bundelen, kunnen met de beschikbare middelen meer en betere resultaten bereikt worden. Een eerste concrete stap naar dit federaal platform is het akkoord dat het NGI en de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie zopas hebben afgesloten om hun samenwerking op verschillende domeinen op te drijven. 
De koninklijke delegatie bezocht ook enkele technische directies van het NGI. In het controlecentrum van het actief geodetisch netwerk (AGN) worden de stabiliteit en de werking opgevolgd van de diverse regionale stations van de RTK-netwerken (Real Time Kinematic, een precisietechniek voor GPS-metingen). Door een intensieve samenwerking met het Waals en Vlaams Gewest kunnen de landmeters deze techniek in heel België gebruiken. Zo kunnen ze met één meetapparaat snel en precies opmetingen doen die onmiddellijk in het officiële Belgische coördinatensysteem (Lambert 72) beschikbaar zijn. Het NGI speelt een coördinerende rol in deze samenwerking, in die zin dat het voor alle referentiesystemen de coördinaten heeft bepaald, dagelijks met een herberekening alle stations controleert en de kwaliteit van deze systemen bewaakt. Door een inventief gebruik van informaticamiddelen en gsm-technologie zorgt het informaticadepartement van het NGI voor optimale dataverbindingen tussen het NGI, de gewesten en de gebruikers.

In de directie Fototopografie werd uitgelegd hoe de geometrie van de topografische gegevens wordt opgebouwd. De vorst probeerde zelf de digitale stereoscopische restitutieapparatuur uit en stond versteld van het driedimensionaal beeld waarmee de cartografen werken. Aan de hand van de luchtfoto's van het kasteel van Ciergnon kon de vorst zelf vaststellen dat het kasteel meer dan 60 meter boven de vallei uittorent. Opnieuw werd duidelijk dat de technische revoluties op dit gebied vele mogelijkheden bieden op het vlak van kartering, opmetingen, driedimensionale weergave enz., en vooral dat deze informatie dankzij de informatisering veel vlugger beschikbaar is en ook veel vlugger kan bijgewerkt worden.

De laatste technische directie die bezocht werd, was de directie Toepassingen, waar even halt werd gehouden bij de grote Barco Megasetter, een computergestuurd belichtingsapparaat dat films tot op A0-formaat kan belichten. Ook hier wordt de informatie volledig digitaal verwerkt. Een bezoek aan de drukkerij waar het NGI-personeel elk jaar met zeer grote precisie één miljoen kaarten drukt, vormde het sluitstuk van het bezoek.

 
Het NGI schonk de Koning een originele kaart uit 1867 van het koninklijk domein van Laken, die werd opgesteld door luitenant E. Smal van het toenmalige Dépôt de la Guerre. Dat 'krijgsdepot' was de voorloper van het huidige Nationaal Geografisch Instituut. De Koning trok ook tijd uit om een praatje te maken met een delegatie van het personeel.

Het bezoek van de Koning wordt door eenieder van het NGI erg hoog ingeschat en de koninklijke steun voor de toekomstplannen van het NGI sterkt de algemene directie om op de ingeslagen weg verder te gaan.


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven