topo250

De kaart op schaal 1:250 000 geeft, ondanks haar kleine schaal, een gedetailleerde voorstelling van ‘s lands geografie en topografie. Deze gegeneraliseerde kaart van België  heeft voornamelijk betrekking op de verkeerswegen (wegennet, spoorwegnet), de hydrografie, de woonkernen, het bodemgebruik en de landschapselementen van België.

Editie 2019 

Bij deze kaart hoort tevens een lijst met de Belgische woonplaatsen, die gemakkelijk op de kaart kunnen teruggevonden worden. Het geheel (geplooide kaart + index) bevindt zich in een plastic map.

€7,00 + verzendingskosten

Low-Air
EDITIE 2019

Deze kaart van België bevat informatie over de luchtvaart en wordt jaarlijks aangepast. De luchtvaart- gegevens komen als opdruk op de NGI-kaart op schaal 1:250 000.

Aandacht, de 2018 legende van de Low-Air is nog steeds geldig voor 2019.

De kaart is onder de volgende vormen verkrijgbaar:

  • plano kaart, niet geplooid (tweezijdig bedrukt)
niet geplastificeerd:
€17,00 + verzendingskosten
geplastificeerd:
€33,00 + verzendingskosten


  • geplooide kaart (tweezijdig bedrukt)
niet geplastificeerd:
€17,00 + verzendingskosten
geplastificeerd:
€33,00 + verzendingskosten