home
home >  producten >  Atlas & boeken >  België in kaart
expo
  vorige pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 volgende pagina
Boek 'België in kaart'
 Phillippe De Maeyer, Marc Antrop en Christian Vandermotten, Marc Beyaert e.a.

 

Het boek 'België in kaart, De evolutie van het landschap in drie eeuwen cartografie' geeft u, aan de hand van tientallen typevoorbeelden, een overzicht van de landschapsevolutie in België.

De vele voorbeelden werden in vier grote categorieën ondergebracht:

  • rurale landschappen
  • stedelijke landschappen
  • industriële landschappen
  • toeristische landschappen

 

Het kaartmateriaal waar uit geput werd is zeer verscheiden. U zult kaartfragmenten terugvinden uit de Kabinetskaart van Graaf Ferraris (18e eeuw), uit de kaart van Philippe Vandermaelen en van het Dépôt de la Guerre et de la Topographie (19e eeuw) en uit de kaarten van het Militair Cartografisch Instituut, het Militair Geografisch Instituut en het Nationaal Geografisch Instituut (19e en 20ste eeuw).

Luchtfoto's en een selectie iconografische documenten illustreren het boek. De verklarende teksten zijn van de hand van een aantal ervaren landschapsgeografen als Phillippe De Maeyer, Marc Antrop en Christian Vandermotten.