Gebruiksvoorwaarden CartoWeb.be

BESCHRIJVING EN TOEGANGSVOORWAARDEN

CartoWeb.be is een Webservice van het type WMTS waarmee de gebruiker kaarten op 11 verschillende schaalniveaus kan bekijken.
De data die voor deze kaartweergaven worden gebruikt, zijn gebaseerd op verschillende datasets van het NGI in hun meest actuele versie.
De dienst CartoWeb.be kan op twee manieren bekeken worden:

 • via de toepassing TopoMapViewer op de site van het NGI. Lees in dit geval de gebruiksvoorwaarden voor deze toepassing:
  http://www.ngi.be/topomapviewer/gebruiksvoorwaarden.html
 • door de dienst te gebruiken in uw eigen toepassingen of programma’s die compatibel zijn met de standaardnormen van de (Web Map Tile Service).

Lees in dit geval de onderstaande gebruiksvoorwaarden, aanvaard ze en pas ze zonder voorbehoud toe.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De gegevens die zijn gesymboliseerd in dienst CartoWeb.be zijn volledig eigendom van het Nationaal Geografisch Instituut.
Deze gegevens zijn beschermd door het auteursrecht en door het databankenrecht (Wetboek van economisch recht van 28/02/2013).

BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK

Tenzij het NGI de toelating geeft, mogen de gegevens van de dienst CartoWeb.be, gedeeltelijk of in hun geheel, in geen geval:

 • gekopieerd worden;
 • op om het even welke manier gewijzigd worden, zodat hun waarheidsgetrouwheid in het gedrang komt of met als doel er werken van af te leiden;
 • met commerciële of winstgevende bedoelingen worden verspreid of meegedeeld aan derden;
 • van de site gedownload worden met automatische downloadprogramma’s;
 • worden gebruikt om de bestaande producten van het NGI te beconcurreren;
 • worden gebruikt voor illegale doeleinden;
 • worden afgedrukt op een formaat groter dan A4;
 • worden gekopieerd op een analoge drager voor andere dan privédoeleinden

GEBRUIKERS

Als de dienst of de inhoud van CartoWeb.be verspreid wordt via een toepassing, webpagina, intranet of eender welke andere drager dan de website van het NGI (http://www.ngi.be) dan moet u één van onderstaande vragenlijsten in vullen naargelang van uw type gebruiker. 
Aan de hand van deze vragenlijst zal het NGI een voorstel tot overeenkomst opstellen. Deze overeenkomst zal u zo spoedig mogelijk worden toegestuurd.

We onderscheiden vier types van gebruikers :

1. U bent een privé persoon

Wij vragen dat u zich registreert. U hoeft geen contract te ondertekenen.

U houdt zich aan de beperkingen voor niet-commercieel gebruik.
Wij willen graag uw gegevens ontvangen via onderstaand formulier:

> Registratieformulier gratis gebruik
2. U bent een overheidsinstelling, een onderwijsinstelling of een vzw en u wil de dienst gebruiken voor niet commerciŽle doeleinden :

U mag CartoWeb.be gebruiken op voorwaarde dat u de bron duidelijk vermeldt. Het copyright en de intellectuele eigendom van het NGI moeten expliciet vermeld worden.

U hoeft geen vergoeding te betalen.
Wij willen graag uw gegevens ontvangen via onderstaand formulier:

> Registratieformulier gratis gebruik
3. U bent een onderneming

en u wilt CartoWeb.be gebruiken om uw commerciële activiteiten te ondersteunen: U betaalt een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van CartoWeb.be. De jaarvergoeding wordt vastgesteld volgens onderstaande tabel:

Type Bedrijf Aantal werknemers Omzet
(in miljoen euro)
Jaarvergoeding Cartoweb.be
Klein < 50 < 10 Miljoen € 60€
Medium < 250 < 50 Miljoen € 240€
Middelgroot < 1000 < 100 Miljoen € 960€
Groot < 5000 < 2 Miljard € 3840€
Super ≥ 5000 ≥ 2 Miljard € 15360€

Het copyright en de intellectuele eigendom van het NGI moeten expliciet vermeld worden.
We willen graag uw aanvraag voor het gebruik van CartoWeb.be ontvangen via onderstaand formulier:

> Aanvraagformulier commercieel gebruik
4. U bent een onderneming

die CartoWeb.be als basis wil gebruiken, informatie wil toevoegen en dit als product wil aanbieden aan uw klanten.

U betaalt royalty’s aan het NGI. Hiervoor zal het NGI u een voorstel tot overeenkomst opstellen. Het copyright en de intellectuele eigendom van het NGI moeten steeds expliciet vermeld worden.

We willen graag uw aanvraag ontvangen via onderstaand formulier:

> Aanvraagformulier VAR's