Waterloo 1815: kaarten van de slag

Kapitein Marchand, professor aan de Koninklijke Militaire School, maakte kaarten van de slag van Waterloo en van de gebeurtenissen eromheen. De kaarten werden rond 1920 gepubliceerd in de “Atlas d’Histoire Militaire”.

Kaartblad XIII van de chorografische kaart van Ferraris viel erg in de smaak bij de Fransen en was hun « gids » tijdens die dagen van juni 1815.

Bij de cartotheek van het NGI zijn reproducties van 16 kaarten te koop, van Ligny tot aan de terugtocht.

INFO & BESTELLING

Chorografische kaart van Ferraris  |  blad XIII

Blad XIII van de Ferrariskaart
104 x74 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

Atlas van Militaire Geschiedenis  |  blad 10

ferraris
ferraris

Veldtocht van 1815 in België
74 x 57 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

Atlas van Militaire Geschiedenis  |  blad 11

ferraris
ferraris

14 juni inkwartiering van de geallieerde legers
74 x 57 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

Atlas van Militaire Geschiedenis  |  blad 12

15 juni
74 x 57 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

Atlas van Militaire Geschiedenis  |  blad 13

Slag van Ligny, stellingen om 14.30 uur
56 x 74 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

Atlas van Militaire Geschiedenis  |  blad 14

Slag van Ligny, stellingen om 19.30 uur
56 x 74 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

Atlas van Militaire Geschiedenis  |  blad 15

16, 17 en 18 juni
74 x 57 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

Atlas van Militaire Geschiedenis  |  blad 16

18 juni omstreeks 13.00 uur
74 x 57 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

Atlas van Militaire Geschiedenis  |  blad 17

18 juni van 16.30 tot 19.00 uur
74 x 57 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

Atlas van Militaire Geschiedenis  |  blad 18

18 juni van 19.00 tot 20.30 uur
74 x 57 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

Atlas van Militaire Geschiedenis  |  blad 19

Positie van de strijdende partijen op 18, 19 en 21 juni
74 x 57 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

Atlas van Militaire Geschiedenis  |  Battle of Quatre-Bras

Battle of Quatre-Bras at 2pm
36 x 39 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

The War Library  |  Nr 1&2

Battle of Waterloo at quarter past 11am & quarter to 2pm
40 x 55 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

The War Library  |  Nr 3&4

Battle of Waterloo at quarter to 8pm & 5 past 8pm
40 x 55 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

Atlas van Militaire Geschiedenis |  Plan IX

18 juni omstreeks 13.00 uur
59 x 49 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten

Atlas van Militaire Geschiedenis |  Plan VII

Slag van Quatre-Bras tussen 14.00 uur en 14.30 uur
48 x 64 cm

print:
20,00 + verzendingskosten
digitaal bestand:
40,00 + verzendingskosten