Waterloo 1815

Naar aanleiding van 200 jaar slag bij waterloo brengt het NGI een topografische kaart op schaal 1:50 000 uit, waarop de belangrijkste gevechten, troepenbewegingen en herdenkingsplaatsen Ligny, Quatre Bras en Waver aangeduid zijn.

Voor de realisatie werd een beroep gedaan op het departement conflictstudies van de Koninklijke Militaire School en op plaatselijke deskundigen.

€8,00 + verzendingskosten