home
home > producten > digitale gegevens > topografische databanken en Cartografische weergaves
 
Topografische vectordatabank 1:50 000 

Topografische databanken en Cartografische weergaves

Vectordatabank
1:10 000

—————
Vectordatabank
1:50 000

—————
Rasterbestanden
1:10 000

—————
Rasterbestanden
1:50 000

—————
Rasterbestanden
1:100 000

—————
Rasterbestanden
1:250 000

—————
Rasterbestanden
1:400 000

 —————

 

Top50Vector
 


Korte beschrijving
Top50Vector is de vectordataset die een synthese vormt van de referentiegegevens van het NGI. De gegevens zijn afkomstig van de topo-geografische inventaris van het Belgische grondgebied die door het Nationaal Geografisch Instituut wordt opgebouwd en bijgehouden.

De dataset bevat 30 objectklassen, gegroepeerd in 8 thema's: wegennet, spoorwegnet, hydrografie, hoogspanningsnet, constructies, bodembedekking en vegetatie, lokaal reliëf en bijzondere zones. De geometrie van al deze thema's wordt beschreven door x,y-coördinaten.

Sinds 2009 worden de gegevens voor het wegennet en de gebouwen bijgewerkt op basis van de referentiegegevens voor gebruik op schaal 1:10 000.

Raadpleeg de specificaties van Top50Vector
Download een voorbeeld

     Prijs

Lees ons prijsbeleid: naar de pagina
Zie ons aanvraagformulier voor een bestek: naar de pagina

Basisprijs voor een monolicentie (1 gebruiker) : 6 EUR/km²

Leveringsinformatie)
Naam : Top50Vector
Thema's : Wegennet
Spoorwegnet
Hydrografie
Hoogspanningsnet
Constructies en bebouwde zones
Bodemgebruik en vegetatie
Lokaal reliëf
Bijzondere zones
Ruimtelijke resolutie : Schaalniveau : 1:50 000
Ruimtelijke voorstelling: : Vectordata (x,y,z-coördinaten)
Geografische begrenzing : België
Coördinatensystemen : Belgisch Lambert 2008
Belgisch Lambert 72
UTM31 en UTM32
ETRS 89 (geografische coördinaten)
Gegevensformaten : ESRI File Geodatabase
ESRI Shapefile
GML
Leveringseenheid : 2 km²
(Geografische zone:) x,y centrum, breedte, hoogte
Afbakening van te leveren gebied: x-min, y-min ; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding
Verspreidingsmedia: : File Transfert System
DVD    Toepassingsgebied)
Top50Vector bevat de gegevens die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het maken van topografische kaarten op schaal 1:50 000. Deze gegevens zijn het resultaat van de generalisatie van de referentiegegevens. In de cartografie is de generalisatie de vereenvoudigingsoperatie waarbij men, na verkleining van de schaal, de inhoud van een kaart aanpast, rekening houdend met het doel en de schaal van de nieuwe kaart. Bij een generalisatie worden de gekarteerde objecten altijd enigszins vervormd of verplaatst.
 


 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven
[an error occurred while processing this directive]