home
home > producten > digitale gegevens > topografische databanken en Cartografische weergaves
 
Rasterbestanden 1:10 000 raster 

 

Op welke kaart bevindt zich mijn gemeente?
 


Info: e-mailTop10map
 

Korte beschrijving
Top10map is een digitale versie van de topografische cartografie van het NGI op schaal 1:10 000. Deze beelden zijn het resultaat van de symbolisatie van de objecten en thema's uit de topogeografische inventaris van het Belgische grondgebied die wordt opgesteld en bijgehouden door het Nationaal Geografisch Instituut.

Top10Map is beschikbaar voor het volledige Belgische grondgebied en kan worden geleverd als TIFF-bestanden. Bij elk beeld hoort een georeferentie volgens de projectiesystemen Lambert 72 en Lambert 2008.

Naast de basisversie met een resolutie van 381dpi bestaat er ook versie met een lagere resolutie van 127dpi. De leesbaarheid van deze versie van Top10Map wordt gegarandeerd door een aangepaste beeldverwerking. Zo worden de overgangen tussen de kleuren verzacht door beeldinterpolatie. Op deze manier worden beelden gerealiseerd waarvan de kwaliteit weliswaar lager ligt dan die van de beelden met 381dpi, maar die zeer compact zijn en zeker volstaan voor de behoeften van het grote publiek.

De 381dpi-versie van het product wordt aangeboden in twee vormen: als één kleurenbeeld van de volledige kaart, inclusief situatie en geschriften, of als een aantal afzonderlijke bestanden: één kleurenbeeld van de situatie zonder geschriften en een aantal zwart-witbeelden met geschriften en hoogtelijnen. De 127dpi-versie wordt enkel aangeboden als één kleurenbeeld van de volledige kaart.

Raadpleeg de specificaties van Top10Map-381dpi
Download een voorbeeld

 
Top10Map-127dpi

Het rasterbestand op schaal 1:10 000 is ook beschikbaar met een vermindere resolutie van 127 dpi (5 punten/mm)

Raadpleeg de specificaties van Top10Map-127dpi

Download een voorbeeld

    Schaal
1:10 000
    Toepassingsgebied
Top10map bestaat uit pixelbeelden van de gegevens die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het maken van kaarten op schaal 1:10 000. Het geeft een weergave die gelijk is aan die van de gedrukte kaarten die het NGI verkoopt. Het kan worden bekeken op het scherm of afgedrukt op een schaal tussen 1:5 000 en 1:20 000 (aanbevolen grenswaarden).
  de legende tonen    Prijs

Lees ons prijsbeleid: naar de pagina
Zie ons aanvraagformulier voor een bestek: naar de pagina

Basisprijs voor een monolicentie (1 gebruiker): voor 40 km²

  • Top10map - 381dpi : 40 EUR/40km².
  • Top10map - 127dpi : Gratis via download (binnenkort)
Leveringsinformatie
Naam : Top10Map
Thema's : Topografische kaart
Transportnetwerken
Hydrografie
Constructies
Bodemgebruik
Vegetatie
Altimetrie (hoogtelijnen)
Ruimtelijke resolutie: : Schaal: 1:10 000
Resolutie: 381dpi (15 pixels/mm) of 127 dpi (5 pixels/mm)
Ruimtelijke voorstelling: : Rasterdata (x,y-coördinaten)
Geografische begrenzing: : België
Coördinatensystemen: : Belgisch Lambert 2008
Belgisch Lambert 72
Gegevensformaten: : TIFF (+ .tfw)
Leveringseenheid : : 10 km²
(Geografische zone:) x,y centrum, breedte, hoogte
Afbakening van te leveren gebied: x-min, y-min ; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding
Verspreidingsmedia: : File Transfert System
DVD


Top10gris
 

Korte beschrijving
Top10grisé is een digitale versie van de topografische cartografie van het NGI op schaal 1:10 000 in verschillende schakeringen van grijs en blauw (hydrografie). Deze beelden zijn het resultaat van de symbolisatie van de objecten en thema's uit de topogeografische inventaris van het Belgische grondgebied die wordt opgesteld en bijgehouden door het Nationaal Geografisch Instituut.

Top10Grisé is beschikbaar voor het volledige Belgische grondgebied en kan worden geleverd als TIFF-bestanden. Bij elk beeld hoort een georeferentie volgens de projectiesystemen Lambert 72 en Lambert 2008.

Raadpleeg de specificaties van Top10gris-381dpi
Download een voorbeeld

 
Top10gris - 127dpi

Naast de basisversie met een resolutie van 381dpi bestaat er ook een versie met een lagere resolutie van 127dpi. De leesbaarheid van deze versie van Top10grisé wordt gegarandeerd door een aangepaste beeldverwerking. Zo worden de overgangen tussen de kleuren verzacht door beeldinterpolatie. Op deze manier worden beelden gerealiseerd waarvan de kwaliteit weliswaar lager ligt dan die van de beelden met 381dpi, maar die zeer compact zijn en zeker volstaan voor de behoeften van het grote publiek.
Dit product wordt enkel aangeboden als één kleurenbeeld van de volledige kaart (situatie met geschriften).


Raadpleeg de specificaties van Top10gris-127dpi
Download een voorbeeld

    Schaal
1:10 000
    Toepassingsgebied
Top10grise is een rasterproduct op schaal 1:10 000 dat gemakkelijk verkleind kan worden tot 1:20 000. Het product heeft twee bijzondere eigenschappen:
  • 1.1.Het is gemaakt in verschillende grijstinten (en blauw voor het thema hydrografie). Het vormt dus een goede kaartachtergrond voor iedereen die er zijn eigen thematische overdruk (wandelingen,...) op wil aanbrengen.
  • 2.1.Elk voorwerp heeft zijn eigen index in het kleurenpalet. Als de klant meent dat hij voor een specifiek werk bij voorbeeld de elementen van het microreliëf niet nodig heeft, dan kan hij zelf die selectie uitvoeren in het kleurenpalet.
Top10grisé kan worden gebruikt voor weergave op het scherm of afgedrukt op schalen tussen 1:10 000 en 1:20 000 (aanbevolen grenswaarden).
  de legende tonen


    Prijs

Lees ons prijsbeleid: naar de pagina
Zie ons aanvraagformulier voor een bestek: naar de pagina

Basisprijs voor een monolicentie (1 gebruiker) voor 40 km²

  • Top10gris - 381dpi : 30 EUR/40km².
  • Top10gris - 127dpi : Gratis via download (binnenkort)

Leveringsinformatie
Naam : Top10Gris
Thema's : Topografische kaart- topografische onderlegger
Transportnetwerken
Hydrografie
Constructies
Bodemgebruik
Vegetatie
Altimetrie (hoogtelijnen)
Ruimtelijke resolutie: : Schaal: 1:10 000
Resolutie: 381dpi (15 pixels/mm) of 127 dpi (5 pixels/mm)
Ruimtelijke voorstelling: : Rasterdata (x,y-coördinaten)
Geografische begrenzing: : België
Coördinatensystemen: : Belgisch Lambert 2008
Belgisch Lambert 72
Gegevensformaten: : TIFF (+ .tfw)
Leveringseenheid : : 10 km²
(Geografische zone:) x,y centrum, breedte, hoogte
Afbakening van te leveren gebied: x-min, y-min ; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding
Verspreidingsmedia: : File Transfert System
DVD

 home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven