8
home
home > producten > digitale gegevens > topografische databanken en Cartografische weergaves
 
Rasterbestanden 1:50 000 raster (Top50r)

Topografische databanken en Cartografische weergaves

Vectordatabank
1:10 000

—————
Vectordatabank
1:50 000

—————
Vectordatabank
1:250 000

—————
Rasterbestanden
1:10 000

—————
Rasterbestanden
1:50 000

—————
Rasterbestanden
1:100 000

—————
Rasterbestanden
1:250 000

—————
Rasterbestanden
1:400 000

 —————


 

Op welke kaart bevindt zich mijn gemeente?
 


Info: e-mailTop50map
 

Korte beschrijving
Top50map is een digitale versie van de topografische cartografie van het NGI op schaal 1:50 000. Deze beelden zijn het resultaat van de symbolisatie van de objecten en thema's uit de topogeografische inventaris van het Belgische grondgebied die wordt opgesteld en bijgehouden door het Nationaal Geografisch Instituut. De set topo-geografische gegevens op schaal 1:50 000 wordt aangemaakt via generalisatie zodat ze geschikt zijn voor een ruimer regionaal gebruik.
Top50Map is beschikbaar voor het volledige Belgische grondgebied en kan worden geleverd als TIFF-bestanden. Bij elk beeld hoort een georeferentie volgens de projectiesystemen Lambert 72 en Lambert 2008.

Raadpleeg de specificaties van Top50Map-381dpi
Download een voorbeeld de Top50Map-381dpi

 
Top50Map-127dpi

Naast de basisversie met een resolutie van 381dpi bestaat er ook versie met een lagere resolutie van 127dpi. De leesbaarheid van deze versie van Top10Map wordt gegarandeerd door een aangepaste beeldverwerking. Zo worden de overgangen tussen de kleuren verzacht door beeldinterpolatie. Op deze manier worden beelden gerealiseerd waarvan de kwaliteit weliswaar lager ligt dan die van de beelden met 381dpi, maar die zeer compact zijn en zeker volstaan voor de behoeften van het grote publiek.
De 381dpi-versie van het product wordt aangeboden in twee vormen: als één kleurenbeeld van de volledige kaart of als een kleurenbeeld van de situatie zonder geschriften en afzonderlijke zwart-witbeelden met geschriften en hoogtelijnen De 127dpi-versie wordt enkel aangeboden als één kleurenbeeld van de volledige kaart.

Raadpleeg de specificaties van Top50Map-127dpi

Download een voorbeeld deTop50Map-127dpi

    Toepassingsgebied
Top50map bestaat uit pixelbeelden van de gegevens die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het maken van kaarten op schaal 1:50 000. Het geeft een weergave die gelijk is aan die van de gedrukte kaarten die het NGI verkoopt. Het kan worden bekeken op het scherm of afgedrukt op een schaal tussen 1:25 000 en 1:50 000 (aanbevolen grenswaarden).


     Prijs

Lees ons prijsbeleid: naar de pagina
Zie ons aanvraagformulier voor een bestek: naar de pagina

Basisprijs voor een monolicentie (1 gebruiker): voor 640 km²

  • Top50map - 381dpi : 125 EUR/640km².
  • Top50map - 127dpi : Gratis via download (binnenkort)
Leveringsinformatie
Naam : Top50Map
Thema's : Topografische kaart
Transportnetwerken
Hydrografie
Constructies
Bodemgebruik
Vegetatie
Altimetrie (hoogtelijnen)
Ruimtelijke resolutie: : Schaal: 1:50 000
Resolutie: 381dpi (15 pixels/mm) of 127 dpi (5 pixels/mm)
Ruimtelijke voorstelling: : Rasterdata (x,y-coördinaten)
Geografische begrenzing: : België
Coördinatensystemen: : Belgisch Lambert 2008
Belgisch Lambert 72
Gegevensformaten: : TIFF (+ .tfw)
Leveringseenheid : : 10 km²
(Geografische zone:) x,y centrum, breedte, hoogte
Afbakening van te leveren gebied: x-min, y-min ; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding
Verspreidingsmedia: : File Transfert System
DVD


Top50orohydro
 

Korte beschrijving
Top50orohydro is een digitale versie van de topografische cartografie van het NGI op schaal 1:50 000. Deze beelden zijn het resultaat van de symbolisatie van de objecten en thema's uit de topo-geografische inventaris van het Belgische grondgebied die wordt opgesteld en bijgehouden door het Nationaal Geografisch Instituut.
De set topo-geografische gegevens op schaal 1:50 000 wordt aangemaakt via generalisatie zodat ze geschikt zijn voor een ruimer regionaal gebruik.
Zoals de naam aangeeft, bevat Top50orohydro een beperkte selectie gegevens. Alleen de waterelementen en de hoogtelijnen staan erop aangeduid.
Top50orohydro is beschikbaar voor het volledige Belgische grondgebied en kan worden geleverd als TIFF-bestanden met een resolutie van 381dpi. Bij elk beeld hoort een georeferentie volgens de projectiesystemen Lambert 72 en Lambert 2008.
Dit product wordt aangeboden als één kleurenbeeld van de volledige kaart (thema's "hydrografie" en "altimetrie").


Raadpleeg de specificaties van Top50orohydro-381dpi
Download een voorbeeld de Top50orohydro-381dpi

 
    Toepassingsgebied
Top50orohydro bestaat uit pixelbeelden van de gegevens van de hydrografie en de altimetrie op schaal 1:50 000. Het kan worden bekeken op het scherm of gedrukt op schalen tussen 1:25 000 en 1:50 000 (aanbevolen grenswaarden).

    Prijs

Lees ons prijsbeleid: vers la page
Zie ons aanvraagformulier voor een bestek: vers la page

Basisprijs voor een monolicentie (1 gebruiker) voor 640 km²

  • Top50orohydro - 381dpi : 25 EUR

Leveringsinformatie
Naam : Top50orohydro
Thema's : topografische onderlegger
Hydrografie
Altimetrie (hoogtelijnen)
Ruimtelijke resolutie: : Schaal: 1:50 000
Resolutie: 381dpi (15 pixels/mm)
Ruimtelijke voorstelling: : Rasterdata (x,y-coördinaten)
Geografische begrenzing: : België
Coördinatensystemen: : Belgisch Lambert 2008
Belgisch Lambert 72
Gegevensformaten: : TIFF (+ .tfw)
Leveringseenheid : : 10 km²
(Geografische zone:) x,y centrum, breedte, hoogte
Afbakening van te leveren gebied: Standaard NGI-kaartversnijding
Verspreidingsmedia: : Downloadportaal

 home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven