home
home > producten > digitale gegevens > topografische databanken en Cartografische weergaves
 
Rasterbestanden 1:100 000 raster 

Topografische databanken en Cartografische weergaves

Vectordatabank
1:10 000

—————
Vectordatabank
1:50 000

—————
Rasterbestanden
1:10 000

—————
Rasterbestanden
1:50 000

—————
Rasterbestanden
1:100 000

—————
Rasterbestanden
1:250 000

—————
Rasterbestanden
1:400 000

 —————

 

Landcover100map
>  

Korte beschrijving
Landcover100map is een digitale versie van de topografische cartografie op schaal 1:100 000 van het NGI. Deze beelden zijn het resultaat van de symbolisatie van de objecten en thema's uit de topo-geografische inventaris van het Belgische grondgebied die wordt opgesteld en bijgehouden door het Nationaal Geografisch Instituut.
De set topo-geografische gegevens op schaal 1:100 000 wordt aangemaakt via generalisatie van de gegevens op schaal 1:50 000 zodat ze geschikt zijn voor een ruimer regionaal gebruik (typisch de oppervlakte van een provincie).
Voor het bodemgebruik op deze kaarten werd gebruik gemaakt van satellietgegevens die gebaseerd zijn op het project Corine Land Cover, dat het licht zag in het kader van het CORINE-programma (COordination des Informations sur l'Environnement) van de Europese Commissie.
De weergave van de derde dimensie of van het reliëf gebeurt door schaduwen. Deze schaduwen tonen de zuidoostelijke flank van de heuvels. Een enkele blik op de kaart maakt het mogelijk zich een idee te vormen van het reliëf, de intensiteit van de schaduw toont aan hoe steil de hellingen zijn. De schaduwen zijn berekend op basis van een digitaal terreinmodel.
Landcover100map is beschikbaar voor het volledige Belgische grondgebied en kan worden geleverd als TIFF-bestanden. Bij elk beeld hoort een georeferentie volgens de projectiesystemen Lambert 72 en Lambert 2008. Dit product wordt enkel aangeboden als één kleurenbeeld van de volledige kaart (situatie, geschriften en reliëf).
     Gratis downloaden

Landcover100map Bruxelles
Landcover100map Flandre
Landcover100map Wallonie

Leveringsinformatie)
Naam : Landcover100Map
Thema's : Topografische kaart
Transportnetwerken
Hydrografie
Constructies
Bodemgebruik
Altimetrie (Schaduwen)
Ruimtelijke resolutie : Schaalniveau : 1:100 000
Ruimtelijke voorstelling: : Rasterdata (x,y-coördinaten)
Geografische begrenzing : België
Coördinatensystemen : Belgisch Lambert 2008
Belgisch Lambert 72
Gegevensformaten : TIFF (+.tfw)
(Geografische zone:) x,y centrum, breedte, hoogte
Afbakening van te leveren gebied: x-min, y-min ; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding    Toepassingsgebied)
Landcover100map bestaat uit pixelbeelden die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het maken van kaarten op schaal 1:100 000. Het geeft een weergave die identiek is met die van de gedrukte kaarten die het NGI verkoopt. Het kan worden bekeken op het scherm of afgedrukt op schalen tussen 1:75 000 en 1:200 000 (aanbevolen grenswaarden).
 


 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven