home
home > producten > digitale gegevens

 

 DTM (Digital Terrain Models)

uittreksel
Het product DTM1m is een homogeen en regelmatig puntenrooster dat de hoogte van het grondniveau aangeeft om het oppervlak ervan te modelleren. Dit digitaal terreinmodel wordt uitgewerkt door interpolatie (adaptable prediction) van altimetrische basisgegevens zoals hoogtelijnen, structuurlijnen en hoogtepunten. Het geeft de hoogte weer van het bodemniveau ten opzichte van het Belgisch nul-niveau (gemiddeld laagwater te Oostende). Het gaat dus om de orthometrische hoogte, meer gebruikelijk hoogte genoemd.
Versnijdingen van DTM1m en DTM 20m zijn beschikbaar voor de hieronder vermelde prijzen
    Prijs
DTM1m : € 20 Vaste kosten
DTM20m : € 20 Vaste kosten
Lees ons prijsbeleid: naar de pagina
Zie ons aanvraagformulier voor een bestek: naar de pagina

DTM20m, DTM40m en DTM80m zijn gratis beschikbaar hieronder.
    Gratis downloaden

Lambert 72
DTM20 Bruxelles : Ascii Shapefiles
DTM20 Flandre : Ascii Shapefiles
DTM20 Wallonie : Ascii Shapefiles

Lambert 2008
DTM20 Bruxelles : Ascii Shapefiles
DTM20 Flandre : Ascii Shapefiles
DTM20 Wallonie : Ascii Shapefiles
DTM40 Belgique : Shapefiles
DTM80 Belgique : Shapefiles

Leveringsinformatie
Naam: DTM
Thema's: ReliŽf
Digitaal terreinmodel
Hillshading
Ruimtelijke voorstelling: Regelmatig puntenrooster (x,y ,h-coŲrdinaten)
Geografische begrenzing: BelgiŽ
Leveringseenheid: 1km≤
(Geografische zone:) x,y centrum, breedte, hoogte
Afbakening van te leveren gebied: x-min, y-min†; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding

    Toepassingsgebied)
Het DTM wordt in eerste instantie intern als referentieoppervlak gebruikt voor toepassingen op schaal 1:10†000. Het dient ook als basis voor de interne productie van orthofoto's. Als product is het bestemd voor klanten die een terreinmodel nodig hebben, waar dan ook in BelgiŽ en met een resolutie op een schaalniveau van 1:10†000. Als interpolatie van het grondoppervlak heeft het DTM een heterogene nauwkeurigheid. Op bepaalde plaatsen kan die minder groot zijn, in het bijzonder daar waar altimetrische basisgegevens ver uit elkaar liggen of niet beschikbaar zijn.
   
 
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven