home
home > producten > digitale gegevens
Digitaal terreinmodel

 
Een groot aantal gebruikers zijn vaak specifiek ge´nteresseerd in gegevens betreffende de altimetrie (hoogte). Daarom heeft het NGI het nuttig geacht die gegevens ter beschikking te stellen.


 DTM
Digital Terrain Elevation Data in het Lambert-co÷rdinatenstelsel 

uittreksel
Korte beschrijving
Het product DTM1m is een homogeen en regelmatig puntenrooster dat de hoogte van het grondniveau aangeeft om het oppervlak ervan te modelleren. Dit digitaal terreinmodel wordt uitgewerkt door interpolatie (adaptable prediction) van altimetrische basisgegevens zoals hoogtelijnen, structuurlijnen en hoogtepunten. Het geeft de hoogte weer van het bodemniveau ten opzichte van het Belgisch nul-niveau (fictief nul-D van Ukkel). Het gaat dus om de orthometrische hoogte, meer gebruikelijk hoogte genoemd.

Raadpleeg de specificaties van DTM1m
Download een voorbeeld DTM1m Hilshade
Download een voorbeeld DTM1m SHP
Download een voorbeeld DTM1m DWG

    Prijs
DTM1m : € 10 /km▓ + € 20 Vaste kosten
DTM20m : € 2,5 /km▓ + € 20 Vaste kosten
DTM40m : Gratis via download (binnenkort)
DTM80m : Gratis via download (binnenkort)
Lees ons prijsbeleid: naar de pagina
Zie ons aanvraagformulier voor een bestek: naar de pagina

Leveringsinformatie
Naam: DTM
Thema's: ReliŰf
Digitaal terreinmodel
Hillshading
Ruimtelijke resolutie: Resolutie puntenrooster: 1m, 20m, 40m of 80m
Ruimtelijke voorstelling: Regelmatig puntenrooster (x,y ,h-co÷rdinaten)
Geografische begrenzing: BelgiŰ
Co÷rdinatensystemen: Belgisch Lambert 2008
Belgisch Lambert 72
UTM31 en UTM32
ETRS89 (geografische co÷rdinaten)
Gegevensformaten: TIFF (+.tfw)
ASCII
ESRI Shapefile
Autocad DWG
Leveringseenheid: 1km▓
(Geografische zone:) x,y centrum, breedte, hoogte
Afbakening van te leveren gebied: x-min, y-miná; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding
Verspreidingsmedia: NGI Downloadportaal

    Toepassingsgebied)
Het DTM wordt in eerste instantie intern als referentieoppervlak gebruikt voor toepassingen op schaal 1:10á000. Het dient ook als basis voor de interne productie van orthofoto's. Als product is het bestemd voor klanten die een terreinmodel nodig hebben, waar dan ook in BelgiŰ en met een resolutie op een schaalniveau van 1:10á000. Als interpolatie van het grondoppervlak heeft het DTM een heterogene nauwkeurigheid. Op bepaalde plaatsen kan die minder groot zijn, in het bijzonder daar waar altimetrische basisgegevens ver uit elkaar liggen of niet beschikbaar zijn.
   
 
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven