home
home > producten>

Met de brochure van onze digitale producten, willen we u laten ontdekken wat er nog meer in onze databanken zit, en voor welk gebruik die gegevens geschikt zijn. Lees meer..
Sinds 1 oktober 2008 heeft het NGI een nieuw prijsbeleid uitgewerkt dat beter moet inspelen op de behoeften aan digitale gegevens van onze klanten. lees verderProducten

Digitale gegevens
—————
 
 
 
OVERZICHTSTABEL:
Topografische databanken en Cartografische weergaves
Top10vector , Top50vector, Top10map, Top50map, Landcover100map, Top250map, Top400map

Administratieve gegevens
Adminvector, Adminmap

Digitale orhtofoto's

Satellietbeelden
en afgeleide producten


DTM - Digitaal TerreinModel
DTM 


Topografische databanken en Cartografische weergavesTopografische databanken en kaarten Er werd hierbij gekozen voor 3 naast elkaar staande databanken met als respectieve spilschalen 1:10 000, 1:50 000 en 1:250 000. Elk van deze databanken is gekenmerkt door de inhoud (objecten en attributen), de nauwkeurigheid, het geodetische referentiesysteem, de topologische structuur en het uitwisselingsformaat.
De digitale gegevens zijn zowel in vector- als in rasterformaat beschikbaar, waarbij het vectorbestand gekoppeld is aan een databank, waardoor het mogelijk wordt deze gegevens op een intelligente manier te gebruiken (de data zijn “ondervraagbaar”).
naar de pagina


Administratieve gegevensAdministratieve kaarten Ook de administratieve kaart van België is in digitale vorm beschikbaar.
naar de pagina
Luchtfoto's-scans van 1949 tot 1995.
 Scans van de originele negatieven van luchtfoto's (voor metrische correctie)

naar de pagina

Digitale orthofoto's vanaf 1995Digitale orhtofoto's Orthofoto’s zijn digitale foto’s waarvan de systematische vervormingen die te wijten zijn aan de centrale projectie, het reliëf, en de niet perfect verticale opnameas, worden gecorrigeerd. Een orthofoto is metrisch nauwkeuriger dan een gewone luchtfoto en is o.m. goed bruikbaar als achtergrondinformatie en voor het opmeten van ercelen.
naar de pagina

Digitaal TerreinModel (DTM)Digitaal TerreinModel (DTM) Naast het gebruik van databanken en kaarten zijn sommige gebruikers specifiek geïnteresseerd in hoogtegegevens. Daarom legt het NGI zich toe op de aanmaak van DTM’s (Digital Terrain Model). Een dergelijk model bevat ,verspreid over het betrokken gebied, punten die gekend zijn in X,Y,Z -coördinaten waarmee het reliëf te beschrijven
.naar de pagina

     
 
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven