home
home > know-how > geodetische diensten  
Kaartvoorstellingen

Know-how

Inleiding
—————
Basisbegrippen
—————
Coördinatensystemen
—————
Kaartvoorstellingen
—————
Referentiesystemen
—————
GPS

—————
De Lambert 2008 projectie

 
Met deze toepassing kan u gratis planimetrische en altimetrische fiches raadplegen

Download de RINEX-data van het GPSBru
 
 
 
     
 

Inleiding
Iedere kaartvoorstelling gaat gepaard met vervormingen. Bij de bepaling van een kaartvoorstelling moeten volgende keuzes gemaakt worden:naargelang van de aard van de vervorming:

  • conform: behoud van richtingen
  • equivalent: behoud van elementaire oppervlakten
  • equidistant: behoud van elementaire afstanden


naargelang van de aard van het projectievlak:

een vlak een kegel een cilinder


naargelang van de aard van het contact

rakend snijdend


naargelang van de richting van de as van projectie

normaal
d.w.z. volgens de rotatie-as van de Aarde
transversaal
d.w.z. loodrecht op de rotatie-as van de Aarde
willekeurig


In België worden essentieel 2 verschillende kaartvoorstellingen gebruikt :

  • De Belgische Lambertvoorstelling
  • De UTM-kaartvoorstelling
De Belgische Lambertvoorstelling

Aard van de vervorming Projectievlak Aard van het contact Richting van de rotatie-as
Conform Vlak Rakend Normaal
Equidistant Kegel Snijdend Transversaal
Equivalent Cilinder -- Willekeurig
   
 

De fundamentele parameters voor de bepaling van de Belgische Lambertvoorstelling zijn:

    Lambertprojectie 1972 Lambertprojectie 2008
Ellipsoïde Naam Hayford 1924 GRS80
½ grote as (a) 6.378.388,0 m 6 378 137,0 m
Afplatting (f) 1 / 297,0 1/298,257222101
Standaard snijparalellen φ1 49° 50’ 00” 00204 N 49° 50' N
φ2 51° 10’ 00” 00204 N 51° 10' N
Oorsprong Breedte oorsprong 90° 50° 47' 52” 134 N
Centrale meridiaan 4° 22’ 02” 952 E 4° 21' 33” 177 E
Verschuiving oorsprong x0 150.000,013 m 649 328,0 m
y0 5.400.088,438 m 665 262,0 m

  • Lambertcoördinaten worden steeds met (x,y) aangeduid

Transformatiealgoritme tussen geografische coördinaten (φ, λ) en vlakke coördinaten (x,y) Lambert 1972:
pdf bestand


Voorbeeld
Voor de Belgische Lambert (Belgische Datum en ellipsoïde van Hayford)

x = 251 763.204m
y = 153 034.174 m
De UTM-kaartvoorstelling

Aard van de vervorming Projectievlak Aard van het contact Richting van de rotatie-as
Conform Vlak Rakend Normaal
Equidistant Kegel Snijdend Transversaal
Equivalent Cilinder -- Willekeurig
   
   


Het aardoppervlak werd opgedeeld in 60 bundels met elk een amplitude van 6°. Deze zones zijn genummerd van 1 tot 60. België ligt bijna volledig in zone 31. De overeenstemmende centrale meridiaan is:


UTM-coördinaten duiden we aan met (E,N).

Overgang van    

   Standaardformules
   voor UTM ()Overgang van    

   Standaardformules
   voor UTM ()


Voorbeeld
UTM-coördinaten voor Europa (European Datum 1950 en ellipsoïde van Hayford):

E = 698 339.685m
N = 5 618 067.919 m

Voor rechtstreekse overgang (x,y) naar (E,N), zone 31, lees verder hier

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven