home
home > know-how > geodetische diensten  
GPS

Know-how

Inleiding
—————
Basisbegrippen
—————
Coördinatensystemen
—————
Kaartvoorstellingen
—————
Referentiesystemen
—————
GPS

—————
De Lambert 2008 projectie

 
Met deze toepassing kan u gratis planimetrische en altimetrische fiches raadplegen

Download de RINEX-data van het GPSBru
 
 
 
     
 

Tot op heden kon men zich, bij het gebruik van een kaart, een beetje laten leiden door zijn intuïtie. Men moest geen specialist zijn om een kaart te kunnen lezen, of zich te oriŰnteren met een kompas. Voor het gebruik van de nieuwe GPS-navigatieapparatuur is echter een beetje meer basiskennis vereist. Immers, deze toestellen leveren een positie, onder de vorm van een stel co÷rdinaten, die men wil overbrengen op de kaart, waar ÚÚn of meerdere co÷rdinatensystemen vermeld worden. Om GPS-co÷rdinaten op de juiste manier te interpreteren, is de kennis van een aantal elementaire begrippen van de geodesie en de cartografie absoluut onmisbaar.


Basisbegripen geodesie
De geodesie is een wetenschap met als doel het bepalen van de vorm en de afmetingen van de aardbol, en de studie van plaatsbepaling op aarde. In functie van de ligging en de vorm van een land of werelddeel, zal men beroep doen op ÚÚn of meerdere geodetische referentiesystemen. Een referentiesysteem wordt bepaald door de keuze van een elliso´de (een ellips die men rond zijn kleine as laat wentelen ; dit is het geometrisch lichaam dat best de vorm van de aarde benadert), en de oorsprong en oriŰntatie van deze ellipso´de. Deze elementen vormen samen het geodetisch datum. De waarden van lengte- en breedtegraad (m.a.w. de geografische co÷rdinaten) van een punt op aarde worden bepaald door de keuze van het datum. GPS maakt gebruik van het datum WGS84, terwijl voor het grootste deel van Europa, de geografische co÷rdinaten uitgedrukt zijn in het datum ED50.

De producenten van GPS-materiaal hebben dit probleem opgevangen door in de ontvangers een groot deel van deze geodetische datums te definiŰren (soms wel een honderdtal). Bij positiebepaling met GPS is het een absolute vereiste in de ontvanger het datum in te stellen dat vermeld wordt op de gebruikte kaart. Zoniet zal dit fouten teweegbrengen, die de te verwachten nauwkeurigheid van GPS ver overstijgen.


Basisbegrippen cartografie
Om een stuk van het aardoppervlak in een plat vlak voor te stellen heeft men een cartografische projectie (grid) nodig. Dit brengt onvermijdelijk vervormingen met zich mee. Bij een kaartprojectie worden punten van het oppervlak geprojecteerd op een vlak, een cilinder of een kegel. Bij de twee laatstgenoemde is de contactzone tussen de ellipso´de en het projectievlak maximaal, en worden zodoende de vervormingen beperkt. Vlakke co÷rdinaten zijn onlosmakelijk verbonden met het gekozen projectiesysteem. Zij hebben het grote voordeel veel gebruiksvriendelijker te zijn dan geografische co÷rdinaten. In BelgiŰ wordt een kegelprojectie gebruikt die leidt tot de vlakke co÷rdinaten Lambert72. Daarnaast worden op sommige NGI-kaarten de eveneens vlakke UTM-co÷rdinaten vermeld.

De keuze van een projectiesysteem, of het invoeren van de kenmerken ervan, is bij de meeste GPS-ontvangers mogelijk.


Overzichtstabel met grids et datums

Mogelijke keuze bij het gebruik van de Belgische NGI-kaarten
Grid Datum Geldig voor de kaarten
UTM European Datum 1950
·1:20 000 – 1:25 000
·1:50 000 analoog (edities voor 1994)
World Geodetic System 1984
·1:50 000 numeriek (edities vanaf 1994)
Lambert 72 Belgian Datum 1972
·1:10 000 – 1:20 000 – 1:25 000 – 1:50 000 (alle ed.)
·1/100 000
Lengte & Breedte European Datum 1950
·1:10 000 – 1:20 000 – 1:25 000 – 1:100 000
·1:50 000 analoog (edities voor 1994)
·1:250 000 (edities voor 1998)
World Geodetic System 1984
·1:50 000 numeriek (edities vanaf 1994)
·1:250 000 (edities vanaf 1998)
Wil u hierover meer weten?
Een beschrijving van het GPS systeem, meer uitleg over geodesie, cartografie of de kaarten uitgegeven door het NGI, en de parameters van de Lambert72 projectie vind u in een uitgebreider artikel genaamd " Wat men moet weten om zonder zorgen te navigeren met GPS " dat u hier kan downloaden:


"Wat men moet weten om zonder zorgen te navigeren met GPS"
- 13blz- 1.086KbContacteer de auteur van deze documenten: e-mail

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven