home
home > know-how > geodetische diensten > Lambert 2008 > Lambert7208 moduleLambert7208 transformatie module  van       naar  
       
m   m
           
m   m
     


Opmerkingen over het gebruik van de module? > contacteeer ons

Wanneer u een coördinatenpaar doorstuurt, ontvangt u onmiddelijk het resultaat.

Als u echter een bestand naar ons zendt, zal u een e-mail ontvangen waarin staat waar u het resultaatbestand kan afhalen van onze website. Afhankelijk van de grootte van het bestand neemt het transformeren meer tijd in beslag en zal het langer duren vooraleer u deze e-mail ontvangt.

U kunt de volgende soorten bestanden doorsturen: txt, csv en Esri shapefile bestanden. Een shape bestand mag als zip, tar, of tar.gz doorgestuurd worden.

In een txt of csv bestand mogen één of meerdere coördinatenparen per regel staan, gescheiden door een spatie, tab of komma.

X0, Y0, X1, Y1,
X2, Y2, ... , Xn-1, Xn-1,
Xn, Xn

Als u in het bestand een id per coördinatenpaar doorzendt, moet elk id met coördinatenpaar op een aparte regel staan.

id0, X0, Y0
id1, X1, Y1
id2, X2, Y2
...
idn-1, Xn-1, Yn-1
idn, Xn, Yn