home
home > know-how > toponymie
De toponymie bij het NGI
 
Toponiem en toponymie

 
Afkortingen in de
legende 1:10 000
Voorbeelden van enkele
letterpolissen 1:10 000
Glossaire de la terminologie
toponymique (Frans)
Glossary of Toponymic
Terminology (Engels)
 Glossarium taal keuze :
Engels
Frans
Een toponiem is de eigennaam van een geografische entiteit.

Het woord “toponiem” komt van het Grieks “topos” (plaats) en “onoma” (naam) en is dus synoniem van “plaatsnaam”.

Toponiemen kunnen nader bepaald worden. Voor toponiemen die betrekking hebben op een waterloop, een verkeersweg of het reliŽf gebruiken we respectievelijk de termen “hydroniem”, “odoniem” en “oroniem”.


Uittreksel uit de topografische ondergrond van de kaart 1:10 000 nr. 23/7 Zuid: Vilvoorde (West)
- 1e uitgave - Brussel: NGI, 1994


Onder toponymie verstaan we, naargelang van de context:

1. de plaatsnaamkunde (wetenschap die de plaatsnamen
    bestudeert)
2. alle plaatsnamen van een bepaald gebied
3. het toekennen van een naam
aan een bepaalde plaats
    (procedure)

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven