home
home > know-how > toponymie
De toponymie bij het NGI
 
Belgische institutionele context

 
Afkortingen in de
legende 1:10 000
Voorbeelden van enkele
letterpolissen 1:10 000
Glossaire de la terminologie
toponymique (Frans)
Glossary of Toponymic
Terminology (Engels)
 Glossarium taal keuze :
Engels
Frans
 

BelgiŽ is een federale Staat, samengesteld uit:

  • drie gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap)
  • drie gewesten (Vlaams Gewest, Brussels Gewest [1], Waals Gewest).


De federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten
   hebben elk specifieke bevoegdheden:
  • de federale Staat is bevoegd voor materies die alle Belgen aanbelangen
  • de gemeenschappen zijn op de taal gebaseerd en zijn hoofdzakelijk bevoegd voor culturele en persoonsgebonden materies
  • de gewesten zijn bevoegd voor alle grondgebonden materies

    Kaart: administratief BelgiŽ


[1] †Volledige naam : Brussels Hoofdstedelijk Gewest (cf. wet van 12 januari 1989
      betreffende de Brusselse instellingen)
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven