home
home > know-how > toponymie
De toponymie bij het NGI
 
Taalgebruik op de kaarten van het NGI

 
Afkortingen in de
legende 1:10 000
Voorbeelden van enkele
letterpolissen 1:10 000
Glossaire de la terminologie
toponymique (Frans)
Glossary of Toponymic
Terminology (Engels)
 Glossarium taal keuze :
Engels
Frans
Het taalgebruik op de topografische kaarten is in overeenstemming met de internationale normen en met de Belgische taalwetgeving die op het NGI als federale overheidsdienst toepasselijk is.

Om aan de internationale normen te voldoen, gebruikt het NGI voor het randschrift (behalve de titel) van de topografische kaarten niet alleen de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits), maar ook het Engels.

Teneinde de Belgische taalwetgeving na te leven en de adviezen van de vaste Commissie voor Taaltoezicht op te volgen, verwijst het NGI naar het taalstatuut van het gekarteerde gebied om te bepalen:

  • welke landstaal (of: landstalen) in de titel en in het kaartveld moet (of: moeten) worden gebruikt
  • in welke volgorde de talen (Nederlands - Frans - Duits) in het randschrift moeten worden gebruikt

In het kader worden plaatsnamen vermeld die de eindbestemming van de verkeerswegen en de aangrenzende gemeenten aanduiden. Het taalgebruik in het kaderschrift wordt bepaald door het taalstatuut van het gebied waartoe die toponiemen behoren.

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven