home
home > know-how > toponymie
De toponymie bij het NGI
 
Verzameling van de toponymische informatie

 
Afkortingen in de
legende 1:10 000
Voorbeelden van enkele
letterpolissen 1:10 000
Glossaire de la terminologie
toponymique (Frans)
Glossary of Toponymic
Terminology (Engels)
 Glossarium taal keuze :
Engels
Frans

De herziening van de topografische kaarten veronderstelt een actualisering van de tekstinformatie die op die kaarten vermeld staat.

Bij de herziening van de basiskaart van een bepaald gebied wordt een grondig toponymisch onderzoek uitgevoerd.
Dat onderzoek gebeurt in samenwerking met contactpersonen die door het betrokken gemeentebestuur zijn aangewezen.

Het Bureau voor Informatie en Toponymie van het NGI legt aan de contactpersonen een lijst met de toponiemen van hun gemeente voor. Die lijst is opgesteld aan de hand van informatie afkomstig van verschillende bronnen zoals:

 • de kaartuitgave die wordt herzien
 • gespecialiseerde publicaties
 • de luchtfoto’s die door de cartografen van het NGI op het terrein aangevuld zijn
 • de minuut van de toponymische informatie die op het terrein opgemaakt is door de cartografen van het NGI
 • het bestuur van Bos en Groen (toponiemen van bossen, plaatsen in bossen, erkende natuurreservaten en alleenstaande merkwaardige bomen)

Nieuwe toponiemen die door de gemeente doorgegeven zijn worden in die lijst opgenomen.


Voor elk toponiem verzamelen we de volgende informatie :

 • classificatie:
  • woongebied
  • onbewoond gebied
  • gebouw, constructie, monument
 • ligging
 • graad van bekendheid
 • schrijfwijze die in de gemeente gebruikelijk is

Uittreksel uit het toponymisch onderzoek dat in 1992†in de gemeente Grimbergen werd uitgevoerd in het kader van de herziening van de toponiemen van het kaartblad 1:10 000 nr. 23/7 Zuid: Vilvoorde (West)

Die informatie over het toponiem wordt niet alleen voor de basiskaart, maar ook voor de afgeleide kaarten gebruikt.


Er werd een informatiseringproject opgestart. Dit project beoogt :
 1. Het samenstellen van een toponymische referentiedatabase, waarin de toponymische informatie die niets te maken heeft met de cartografische voorstelling van de toponiemen wordt gecentraliseerd.
 2. De automatisering van de procedures (verzameling en selectie van de toponymische informatie en omzetting ervan in teksten die op de kaart moeten voorkomen).
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven