home
home > know-how > toponymie
De toponymie bij het NGI
 
Historische toponymische gegevens

 
Afkortingen in de
legende 1:10 000
Voorbeelden van enkele
letterpolissen 1:10 000
Glossaire de la terminologie
toponymique (Frans)
Glossary of Toponymic
Terminology (Engels)
 Glossarium taal keuze :
Engels
Frans
Jarenlang werd de toponymische informatie tijdens de terreinopnamen verzameld.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de productie van een nieuwe basiskaart op schaal 1: 25 000 opgestart. Toen werden de plaatsnamen van alle Belgische gemeenten grondig onderzocht.

Voor dat onderzoek gebruikten we grootschalige kaartdocumenten die na het einde van de 18e eeuw waren uitgegeven. Eerst gingen we na of de onderzochte plaatsnamen op die documenten vermeld waren en hoe ze gespeld waren.

Daarna vroegen we de gemeentebesturen en vertegenwoordigers van de inwoners om advies over de vorm, de ligging en de bekendheid van de plaatsnamen.

We vroegen de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie om advies over de schrijfwijze van de plaatsnamen. In de meeste gevallen werd het advies van de commissie opgevolgd.

Die informatie is zorgvuldig bewaard, zodat we nu de cartografische geschiedenis van de toponiemen kunnen schetsen.

Heymbrug  Oeyenbrugge  Min  Oyenbrugmolen  Ooienbrug molen

Beekkhaut  Beekkhout  Beekkhout  Beekkant  Beekkant

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven