home
home > know-how > toponymie
De toponymie bij het NGI
 
Schrijfwijze van de toponiemen

 
Afkortingen in de
legende 1:10 000
Voorbeelden van enkele
letterpolissen 1:10 000
Glossaire de la terminologie
toponymique (Frans)
Glossary of Toponymic
Terminology (Engels)
 Glossarium taal keuze :
Engels
Frans
In BelgiŽ hebben enkel de namen van administratieve indelingen en de namen van gemeenten een officiŽle spelling.

Tijdens de toponymische enquÍtes worden we dikwijls geconfronteerd met verschillende schrijfwijzen van eenzelfde toponiem, bijv:

  • Borght, Borgt, Borcht
  • Puydt, Puidt, Puit
  • Commijn, Comijn, Komijn †

Daarom vragen we al jaren de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie (KCTD) om advies over de spelling van nieuwe toponiemen of over toponiemen waarvan de schrijfwijze op de kaart wordt betwist.


De KCTD werd in 1927 opgericht en ressorteert onder de Koninklijke Academie van BelgiŽ. Ze bestaat uit twee afdelingen (een Vlaamse en een Waalse) die wat betreft de standaardisering van de schrijfwijze van de toponiemen een enigszins verschillende politiek voeren.

De Vlaamse afdeling verwijdert archaÔsche of dialectische vormen en vervangt ze door moderne vormen (toepassing van de nieuwe Nederlandse spellingregels).

De Waalse afdeling - die geruime tijd de voorkeur heeft gegeven aan de mondelinge vorm en aan de dialectische uitspraak van de toponiemen - voert een meer genuanceerd beleid. Voor de namen van onbewoonde plaatsen tracht ze zoveel mogelijk de Franse spellingregels toe te passen. Voor de schrijfwijze van de woongebieden waarvoor een grafische traditie bestaat is ze echter toleranter.

Het NGI houdt doorgaans rekening met de adviezen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie.

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven