home
home > know-how > toponymie
De toponymie bij het NGI
 
Normalisering van de geografische namen

 
Afkortingen in de
legende 1:10 000
Voorbeelden van enkele
letterpolissen 1:10 000
Glossaire de la terminologie
toponymique (Frans)
Glossary of Toponymic
Terminology (Engels)
 Glossarium taal keuze :
Engels
Frans
Om in de communicatie tussen volkeren elke dubbelzinnigheid en verwarring inzake geografische namen te vermijden, bevorderen de Verenigde Naties het gebruik van genormaliseerde geografische namen.

We worden immers dikwijls geconfronteerd met problemen om objecten te lokaliseren. Die problemen zijn met name te wijten aan:

 • het gebruik van verschillende schrijfwijzen voor eenzelfde toponiem
 • het feit dat de naam van een aantal plaatsen gewijzigd is
 • het feit dat verscheidene plaatsen dezelfde naam dragen


Een groep experts (GENUNG) van de Verenigde Naties heeft verschillende middelen voorgesteld om de normalisering van de geografische namen te bewerkstelligen.

Het betreft onder andere de volgende middelen :

 • de aanwijzing in elk land van bevoegde instanties voor de normalisering van de nationale namen
 • de verspreiding van nationale registers van genormaliseerde toponiemen
 • het gebruik van genormaliseerde toponiemen op de geografische kaarten
 • het opstellen van nationale toponymische richtlijnen ten behoeve van de uitgevers van kaarten en andere documenten


Het NGI draagt bij tot de normalisering van de geografische namen:
 • door informatie over de toponiemen op lokaal vlak te verzamelen
 • door bij de opstelling van het kaartschrift rekening te houden met het taalstatuut van het gekarteerde gebied
 • door de door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie goedgekeurde schrijfwijze te gebruiken voor toponiemen die geen officiŽle spelling hebben
 • door registers met toponiemen te verspreiden
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven