home
home > know-how > de fotogrammetrie
 
DTM-1:10 000

Know-how

Inleiding
—————
Luchtopnamen
—————
De fototheek
—————
Luchttriangulatie
—————
Aanvulling op het terrein
—————
Fotogrammetrische restitutie
—————
Orthofoto's
—————
3D-modellen, hoogtelijnen
—————
Gedetailleerde beschrijving

 

Het produkt 'DTM-1:10.000' geeft de hoogte van het grondniveau ten opzichte van het Belgisch nulpeil. Het overdekt het volledige Belgische grondgebied.

Verschillende brongegevens werden gebruikt om dit DTM-1:10 000 samen te stellen:
  • directe fotogrammetrische opmeting van punten en structuurlijnen op basis van luchtfotoís
  • airborne laserscanning (punten)
  • terreinmetingen (punten), eventueel aangevuld met lineaire structuren
  • fotogrammetrisch opgemeten hoogtelijnen op basis van luchtfoto's, gedigitaliseerd, bijgewerkt en eventueel aangevuld met structuurlijnen
Deze brongegevens werden samengebracht en verwerkt tot een homogeen, regelmatig rooster met om de 20m in X en Y een punt dat de hoogte van het grondniveau weergeeft.


voorbeeld
Het DTM-1:10 000 is verkrijgbaar in ascii bestanden (XYZ triplet per regel), in principe versneden per kaartblad 1:50.000. Andere versnijdingen zijn ook mogelijk.

Het DTM-1:10 000 is een 'levend' produkt dat evolueert. Bij de samenstelling van het DTM-1:10 000 werd in eerste instantie prioriteit gegeven aan het verkrijgen van een volledige gebiedsdekking. Een tweede prioriteit is dat het DTM-1:10 000 het werkelijke grondniveau weergeeft en geen andere oppervlakken (boomkruinen, daken van gebouwen,...). Deze twee prioriteiten zijn zowel voor de interne NGI-toepassingen als voor de meeste externe klanten een belangrijke vereiste.

Een bijkomend gemak voor zowel interne als externe toepassingen vormt de beschikbaarheid van het DTM-1:10 000 in een standaardprodukt (rooster van punten om de 20m in XY) in een generiek formaat dat door alle verschillende software-pakketten kan gelezen worden (ascii).

Aangezien gebruik gemaakt werd van verschillende brongegevens met verschillende kwaliteit, werd ook getracht om de algemene kwaliteit zo homogeen mogelijk te maken. Als doel hierbij werd gemikt op een standaardafwijking tussen de 0,5 en 2,0 meter zodat het DTM-1:10 000 qua nauwkeurigheidsniveau goed aansluit bij de andere producten van het NGI op de schaal 1:10.000 (3d-line, TOP-10v-GIS,...).

Alhoewel de algemene kwaliteit van de huidige versie van het DTM-1:10 000 zeker aanvaardbaar is voor de meeste toepassingen, blijven wij voortdurend verder schaven aan dit product. Regelmatig zullen dan ook 'upgrades' beschikbaar worden gesteld.

Verschillende ingrepen kunnen aanleiding geven tot een upgrade. Bijvoorbeeld een integratie van nauwkeurigere data, het verwijderen van 'bugs' (in dit geval nog onopgemerkte fouten in het DTM), een homogenisatie van het object 'terrein'. Met dit laatste wordt bedoeld dat in sommige gebieden artificiŽle landschapselementen niet in het DTM zitten inbegrepen, terwijl die in andere gebieden wel in het DTM zitten inbegrepen. Ook een reeŽle wijziging van het landschap kan worden vertaald in een 'update' van het DTM.

prijzen DTM-1:10 000
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven