home
home > know-how > het GIS en de kaart op schaal 1:50 000  
Het GIS en de kaart op schaal 1:50 000 
Inleiding

Know-how

Inleiding
—————
Generalisatie
—————
Procedure
—————
Gedetailleerde
beschrijving

—————

 Andere documenten:
Volledig artikel in HTML

De klassieke topografische kaart 1:50 000
is een gegeneraliseerde (d.i. vereenvoudigde)
grafische voorstelling van de topografie.
Deze analytische kaart geeft een algemeen
beeld van de werkelijkheid weer.

uittreksel

 

GIS - geografisch informatiesysteem is een computersysteem dat gebruikt wordt om ruimtelijk gerelateerde gegevens te editeren,
te modelleren en weer te geven.
Het biedt de mogelijkheid om de steeds complexere problemen waarmee de moderne maatschappij wordt geconfronteerd (ruimtelijke ordening, bodembeheer, structurele planning, …) te analyseren.
 
De database 1:50 000 is een synthese van de informatie uit de database 1:10 000 (een inventaris van het grondgebied die bestemd is voor grondige ruimtelijke analyses). De database 1:50 000 is bestemd voor:

 • regionale toepassingen
 • militaire toepassingen

 • De digitale topografische kaart 1:50 000 is een zeer moderne kaart. De inhoud en de vormgeving van de klassieke kaart werden immers herdacht, rekening houdend met:

 • de geometrische nauwkeurigheid en de volledigheid waarnaar wordt gestreefd
 • de specifieke aard van de digitale geografische informatie


  uittreksel

 • De eerste uitgave van de 1:50 000 werd tussen 1994 en 2001 gerealiseerd door generalisatie van de gegevens op 1:10 000 wanneer die beschikbaar waren en van de klassieke kaarten op 1:25 000 in de andere gevallen.
  De tweede uitgave van de 1:50 000 begon in 2002 en eindigde begin 2008. Het gaat om een actualisering van de gegevens van de eerste editie.
   
   


  home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

  opmerkingen over de website? contacteer ons
  2013 © Nationaal Geografisch Instituut
  Verkoopsvoorwaarden

  naar boven