home
home > know-how > het GIS en de kaart op schaal 1:50 000  
Het GIS en de kaart op schaal 1:50 000 
Generalisatie

Know-how

Inleiding
—————
Generalisatie
—————
Procedure
—————
Gedetailleerde
beschrijving

—————

 Andere documenten:
Volledig artikel in HTML

De cartografische generalisatie is een proces waarbij de kaartinhoud (na een schaalverkleining) wordt vereenvoudigd, rekening houdend met het doel en de schaal van de kaart. Bij dat proces is men wel verplicht een aantal kaartobjecten te vervormen of te verplaatsen.


Het generalisatieproces bestaat er niet gewoon in de schaal te verkleinen. Het veronderstelt een beredeneerde interpretatie van de kaartgegevens en vereist van de cartograaf een zeker "gevoel voor geografie".

Daarom is het moeilijk om het generalisatieproces te automatiseren. Het is in ieder geval een van de grootste problemen van de cartograaf.

 

? fotogrametrische gegevens ?
1:10 000 1:50 000

Technisch gezien omvat het generalisatieproces de volgende handelingen:

     
een conceptuele generalisatie, namelijk het gebruik van kleinere en minder talrijke symbolen.
     
  een grafische generalisatie (of structurele), dit wil zeggen een schematische voorstelling van de kaartelementen.
     
  het verplaatsen van een aantal kaartobjecten, om de relatieve ligging van die objecten beter te laten overeenstemmen met de werkelijkheid.
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven