home
home > know-how > het GIS en de kaart op schaal 1:250 000  
Het GIS en de kaart op schaal 1:250 000 
Inleiding

Know-how

Inleiding
—————
Productie
van het GIS

—————
Afgeleide producten
—————
Gedetailleerde
beschrijving

—————
 
De vectordatabase op schaal 1:250 000 geeft een gedetailleerde voorstelling van de topografie en van de geografie van het land.  
       
     
       


De basisinformatie heeft betrekking op de verkeerswegen (wegennet, spoorwegnet, hydrografisch net) en op de woongebieden. Die informatie wordt aangevuld met gegevens over het bodemgebruik (bossen, boomgaarden, dichtbebouwde gebieden), de watervlakken (meren en vijvers), de altimetrie en een aantal opvallende topografische details (hoogspanningslijnen, watertorens, telecommunicatietorens...).

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven