home
home > know-how > het GIS en de kaart op schaal 1:250 000  
Het GIS en de kaart op schaal 1:250 000 
Afgeleide producten

Know-how

Inleiding
—————
Productie
van het GIS

—————
Afgeleide producten
—————
Gedetailleerde
beschrijving

—————
 

  Automatische aanmaak
  van de teksten aan de
  hand van de attributen
  voor de woongebieden,
  de namen van waterlopen
  en de hoogtecijfers.
  Voorlopige plaatsing

  De vectorgegevens en de
  teksten worden geselec-
  teerd op basis van de
  specificaties van de te
  produceren kaart.


  Definitieve plaatsing van
  de teksten op de gesym-
  boliseerde kaartgegevens
  op de achtergrond van
  het scherm.


données photogrammetrique
TOPO250 (wegenkaart)

données photogrammetrique
M534 LOW-
AIR (lucht-
vaartkaart)

données photogrammetrique
SERIES1501 (wordt niet verkocht)
données photogrammetrique
Sentiers de GR (Grote Routepaden)
données photogrammetrique
Militair Toerisme
(België)
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven