home
home > know-how > het GIS en de kaart op schaal 1:250 000  
Het GIS en de kaart op schaal 1:250 000 
Gedetailleerde beschrijving

Know-how

Inleiding
—————
Productie
van het GIS

—————
Afgeleide producten
—————
Gedetailleerde
beschrijving

—————
 

Drie gedetailleerde artikels:
1.Vectordatabase TOP250v-GIS / Versie 1999: Metagegevens’

Volledig artikel in HTML-formaat


2.Het GIS en de kaart op schaal 1:250†000’
Volledig artikel downloaden in PDF-formaat
—————

inhoudstafel:

1. INLEIDING
2. PRODUCTIE VAN HET GIS 1:250 000
  2 2.1. Eerste productie
  2 2.2. Evolutie
  2 2.3. Bijwerkingen
3. STRUCTURERING VAN DE INFORMATIE
  3 3.1. Algemene structuur
  3 3.2. Classificatie van de informatie
  3.2.1. Object
  3.2.2. Attributen
4. GEOGRAFISCHE SPREIDING
5. OVERZICHT VAN DE VECTORGEGEVENS VAN TOP250V-GIS
6. PRODUCTIELIJN VAN DE AFGELEIDE PRODUCTEN VAN TOP250V-GIS
7. UITTREKSELS UIT AFGELEIDE PRODUCTEN
   7.1. Uittreksel uit de topografische kaart van BelgiŽ "TOPO250", uitgave 1999
   7.2. Uittreksel uit de kaart "M534 LOW-AIR", uitgave 9, 1999
   7.3. Uittreksel uit de militaire kaart "SERIES 1501,
          JOINT OPERATIONS GRAPHIC, NM 31-5" , uitgave 6, 1999
   7.4. Uittreksel uit de kaart "Grote Routepaden", uitgave 1997
   7.5. Uittreksel uit de kaart "Militair toerisme BelgiŽ", uitgave 1999
De digitale basiskaart van het NGI : een geografische database


3. TOP250v-GIS, topografische vectordatabase op schaal 1:250†000’
Volledig artikel downloaden in PDF-formaat
—————

inhoudstafel:

GLOSSARIUM
1.THEMA: WEGENNET
  1.1 Object : Weg Code =10
  1.2 Object : Parkeerterrein Code = 12
2. THEMA : GRAFISCH WEGENNET
  2.1 Object : Toegangsweg Code = 20
  2.2 Object : Ingang van wegtunnel Code = 11
  2.3 Object: Ingang van tunnel voor toegangsweg Code = 2
  2.4 Symbool : Open gedeelte van weg met middenberm Code = 22
3. THEMA : SPOORWEGNET
  3.1 Object : Spoorweg Code = 30
  3.2 Object : Spoorwegstation Code = 32
4.THEMA: GRAFISCH SPOORWEGNET
  4.1 Object : Ingang van spoorwegtunnel Code = 31
5.THEMA : HYDROGRAFISCH NET
  5.1 Object : Waterloop Code = 40
  5.2 Object : Hydrografisch element Code = 41
  5.3 Object : Oppervlak van waterloop Code = 45
6. THEMA : WATERVLAKKEN
  6.1 Object : Watervlak Code = 42
  6.2 Object : Omtrek van watervlak Code = 43
  6.3 Object : Voorziening van watervlak Code = 44
7.THEMA : ZEEGEBIED 15
  7.1 Object : Zeevlakte Code = 50
  7.2 Object : Omtrek van zeevlakte Code = 51
  7.3 Object : Voorziening van zeegebied Code = 52
8. THEMA : BODEMBEDEKKING
  8.1 Object : Bodembedekkingszone Code = 55
9. THEMA : HOOGSPANNINGSLIJNEN
  9.1 Object : Hoogspanningslijn Code = 60
10. THEMA : ANDERE TOPOGRAFISCHE ELEMENTEN
  10.1 Object : Opmerkelijk element Code = 70
  10.2 Object : Vliegveld Code = 71
  10.3 Object : Niet-opmerkelijk element Code = 72
11. THEMA: WOONGEBIEDEN
12.THEMA : ALTIMETRIE
  12.1 Object : Altimetrie Code =85
13.THEMA : ADMINISTRATIEVE GRENZEN
  13.1 Object : Administratieve entiteit Code = 90
13.2 Object : Administratieve grens Code = 91
LEXICON MET DEFINITIES VAN GEGEVENS
  Topografische elementen
  Watervlakken
  Bruggen en viaducten
  Spoorwegnet
  Hydrografisch net
  Wegennet
  Grafisch wegennet
  Zeegebied

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven