home
home > organisatie > het NGI als overheidsinstelling
 
Historiek van het Nationaal Geografisch Instituut


Enkele belangrijke datums
 terug naar historiek van het NGI

Enkele belangrijke datums
1839 Afbakening van de Belgische landsgrenzen met Nederland en het groothertogdom Luxemburg
1845 - 1855 Verkleining op schaal 1:20 000 van de kadastrale plannen van de Belgische gemeenten
1851 - 1853 Opmeting van de geodetische basissen van Lommel en Oostende
1857 - 1873 Eerste algemene waterpassing van het Koninkrijk
1861 - 1883 Redactie en publicatie in zwart-wit van de eerste uitgave van de zgn. stafkaart op schaal 1:40. 000 in 72 bladen
1865 - 1880 Publicatie in kleur en zwart-wit van de 430 minuutbladen van de topografische basiskaart van België op schaal 1:20 000 en hun vergroting op schaal 1:10 000 (zwart of bister)
1881 Publicatie van een kaart van België op schaal 1:320.000, die als ondergrond voor een hele reeks thematische kaarten zal worden gebruikt
1885 Start van de publicatie van de eerste herziene uitgave van de topografische kaart van België op schaal 1:20 000 (1892 voor de kaart op 1:40 000)
1903 - 1912 Publicatie in kleur van de eerste gegeneraliseerde kaart van België op schaal 1:100 000 (10 bladen)
1928 Opmeting van de geodetische basis van Habay-la-Neuve
1938 Opmeting van de geodetische basis Brugge-Zeebrugge
1939 Opmeting van de geodetische basis Dessel-Retie
1937 - 1940 Eigenlijke invoering van de fotogrammetrie in de productie van de minuten voor de topografische basiskaart
1947 Tweede algemene waterpassing van het Koninkrijk (TAW) die systematisch de vroegere waterpassingen moest vervangen - door het oorlogsgeweld waren de meeste geodetische merktekens immers vernietigd of onbetrouwbaar geworden. De meetresultaten worden vanaf nu per administratief arrondissement in boekvorm uitgegeven. De TAW is een onmisbare schakel voor het opmeten van de altimetrische steunpunten die vereist zijn voor de productie van fotogrammetrische stereominuten ( )
1947 Vernieuwing, verdichting (1) en berekening (globale vereffening met computer) van het geodetisch net

Start van de systematische luchtfotografische overdekking van België
1950 Feitelijke start (2) van de redactie van de nieuwe topografische basiskaart op schaal 1:25 000 (238 kwartbladen op 1:25 000 en 448 achtstebladen op 1:10 000), waarvan de eerste uitgave tussen 1960 tot 1969 stapsgewijs verschijnt
1952 - 1954 Redactie en publicatie van de kaart van het type R (Rapid) op schaal 1:50 000 in 74 bladen, gerealiseerd door verkleining van de oude Stafkaart op schaal 1:40 000, snelle controle op het terrein en bijwerking van het wegennet ; voorlopige kaart die zal worden vervangen door een nieuwe kaart, verkleind door generalisatie van de basiskaart op schaal 1:25 000
1960 Ingebruikneming van de eerste krachtige computer (CAB 500)
1965 Ingebruikneming van de eerste computergestuurde tekentafel
1971 Publicatie van het eerste blad van de nieuwe kaart op schaal 1:50 000 ter vervanging van de kaart van het type R en van het eerste herziene (ed. 2) kwartblad van de basiskaart op schaal 1:25 000 en haar afgeleide op schaal 1:10 000.
1973 Oprichting van een onderzoekscel rond automatische cartografie
1979 - 1980 Ingebruikneming van een interactief grafisch systeem en van een beeldverwerkingsysteem.
1981 Ingebruikneming van mobiele apparatuur voor rechtstreekse coördinatenbepaling op het terrein

Publicatie van het eerste kwartblad van de derde uitgave van de kaart op schaal 1:25 000

Het NGI wordt door de regering aangewezen als NPOC (National Point of Contact) of anders gezegd, verdeler van de satellietbeelden van LANDSAT, NOAA en TIROS
1982 Publicatie van het eerste kaartblad van de tweede uitgave van de kaart op schaal 1:50 000
1983 Publicatie van de eerste, volledig door een computer geproduceerde kaart (administratieve kaart op schaal 1:300.000), "eerste" van vele kaarten die vanaf dan computergestuurd werden gegenereerd; eerste digitale terreinmodellen
1986 Topografische wegenkaart op 1:420.000, volledig computergestuurd met de alternatieve en/of aan te raden reiswegen
1983 - 1986 Voorbereidende terreinopmetingen voor de redactie van een topografische kaart van Rwanda op schaal 1:50 000
1986 - 1989 Publicatie van een topografische kaart van Rwanda op schaal 1:50 000 in 43 bladen
1986 - 1993 Topografische en toeristische kaart van België (GTI-reeks) op schaal 1:100 000 (publicatie van de eerste 3 bladen)
1987 Publicatie van een nieuwe digitale topografische kaart op schaal 1:250 000, gegenereerd door een computer
1988 Eerste geodetische positiemetingen met GPS-ontvangers (Global Positioning System), waarbij de plaatsbepaling steunt op een referentiesysteem van satellietsignalen
1991 Proefdruk van het eerste kwartblad van de nieuwe digitale topografische kaart van België op schaal 1:10 000, van haar afgeleide kaart op schaal 1:20 000 en van een ruimtekaart van België. Gebruik van satellietbeelden (Landsat Thematic Mapper en Spot) voor de realisatie van kaarten van België op kleine schaal (1:250 000, 1:300 000 en 1:420 000). Verdeling van satellietbeelden van ERS1, ERS2, AVHRR en MOS
1991 - 2002 Publicatie van toeristische kaarten op basis van topografische achtergronden van NGI-kaarten, toegespitst op gemeenten of toeristische streken (verschillende schalen)
1993 Publicatie van de eerste bladen van de digitale topografische basiskaart van België volgens een nieuwe onderverdeling in 843 halve bladen noord en zuid op schaal 1:10 000, en 238 bladen op schaal 1:20 000
1994 - 2001 Publicatie van de nieuwe digitale topografische basiskaart van België op schaal 1:50 000 in 57 bladen waarbij de inhoud van 74 bladen wordt hernomen voor de burgerlijke versie van de kaart
1995 Start van de systematische luchtfotografische overdekking van België door ontschrankte digitale foto's waarbij per jaar 20 % van het grondgebied wordt bestreken
1998 Opening van een site van het NGI op het internet
1999 Uitgave van de eerste cd-rom met 4 topografische en thematische kaarten van België in computerformaat op schaal 1:250 000 en 1:300 000
2000 Ingebruikneming van nieuwe, volledige geïnformatiseerde restitutietoestellen voor de verwerking van gescande stereografische luchtfoto's
2000 Start van precisiemetingen in real time door middel van het GPS-RTK-systeem
2001 Start van de redactie van een nieuwe digitale topografische kaart op schaal 1:100 000, gerealiseerd door verkleining en generalisatie van de digitale topografische kaart van België op schaal 1:50 000
2001 Start van het ontwerp van één topografische computerdatabank voor alle basisschalen (1:10 000, 1:50 000 en 1:250.000)
2002 Start van de redactie van de 2de herziene uitgave van de digitale topografische kaart van België op schaal 1:50 000
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven