home
home > organisatie > ons personeel
 
Vastbenoemden

Ons Personeel
—————
Vastbenoemd
—————
Contractueel
—————
Diploma's
—————
Loopbaanevolutie
—————
Bijkomende
voordelen bij het NGI

—————
srJobs
—————

 

-ze zijn onderworpen aan een statuut d.i. aan een geheel van regels die hun juridische situatie bepalen en die in wetten en besluiten vastgelegd zijn (vandaar de benaming "statutairen").

-zij worden "voor het leven" benoemd.

-de werving gebeurt na welslagen voor een vergelijkende selectie georganiseerd door het SELOR (zie www.selor.be voor inschrijvingen en deelnemingsvoorwaarden). De geslaagden komen in een reserve waaruit in volgorde van hun rangschikking kan worden geput.

-ook de loopbaanmogelijkheden zijn reglementair (door wetten, koninklijke en ministeriŽle besluiten, omzendbrieven) geregeld (Zie hoger: Loopbaanevolutie)

- zie ook http://fedweb.belgium.be/nl voor info over verlof, administratieve standen, anciŽnniteiten, …

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven