home
home > organisatie > ons personeel
 
Contractuelen

Ons Personeel
—————
Vastbenoemd
—————
Contractueel
—————
Diploma's
—————
Loopbaanevolutie
—————
Bijkomende
voordelen bij het NGI

—————
srJobs
—————

 

-personen aangeworven onder arbeidscontract, hetzij als bediende hetzij als arbeider. Zij zijn dus onderworpen aan het arbeidsrecht (zoals in de privé-sector).

-zij kennen niet dezelfde vastheid van betrekking als de vastbenoemden. Hun contract is van bepaalde of van onbepaalde duur.

-de werving gebeurt door de instelling zelf en de voorwaarden zijn afhankelijk van het soort contract: er zijn nl. 4 types van contracten waarmee men in de openbare sector aan de slag kan. Deze stemmen overeen met het doel van de aanwerving:

1. Om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften (wordt in principe niet gebruikt bij het NGI);

2. Om statutairen die tijdelijk uit de dienst afwezig zijn, te vervangen;

3. Om bijkomende en specifieke opdrachten te vervullen.

4. Onder startbaanovereenkomst (minder dan 26 jaar)

Om in aanmerking te komen voor een vervangingscontract moet men volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn, want het gaat hier om betrekkingen die enkel door GEKO’s mogen worden ingenomen.

Bovendien moeten de kandidaten geslaagd zijn voor een door het SELOR georganiseerde selectietest (zie http://www.selor.be).

Afhankelijk van de functie worden specifieke (diploma-)vereisten vooropgesteld.


De selectie bij het NGI gebeurt meestal aan de hand van interviews (eventueel aangevuld met bijzondere vaardigheidstesten) voor de startbaanovereenkomst..

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven