home
home > organisatie > ons personeel
 
Diploma's

Ons Personeel
—————
Vastbenoemd
—————
Contractueel
—————
Diploma's
—————
Loopbaanevolutie
—————
Bijkomende
voordelen bij het NGI

—————
srJobs
—————

 

Niveau

functie (graad)

diploma's die in aanmerking komen

A

Geograaf

1.Diploma van burgerlijk ingenieur, van landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieŽn of bio-ingenieur, van doctor of licentiaat in de wiskundige, natuurkundige, geologische of aardrijkskundige wetenschappen;

2.Getuigschrift uitgereikt aan degenen die de studies van de "polytechnische afdeling" of van de "afdeling Alle Wapens" van de Koninklijke Militaire School met vrucht beŽindigd hebben;

3.Diploma van licentiaat of diploma van aanvullende studies of specialisaties na een basisdiploma van minstens de 2de cyclus, licentiaatsdiploma in de richting ruimtelijke ordening, cartografie, beeldverwerking of toegepaste aardrijkskunde.

B

Cartograaf

Diploma van :

landmeter-expert onroerende goederen,

gegradueerde in topografie, bouw, bouwkundig tekenen of architectuurtekenen, land- en tuinbouw of landschaps- en tuinarchitectuur, binnenhuisarchitect, graduaat informatica, graduaat architect-assistent

geaggregeerde van het lager secundair onderwijs, optie wiskunde, fysica of aardrijkskunde

kandidaat in de wetenschappen of in de toegepaste wetenschappen of in de landbouwkundige of toegepaste biologische wetenschappen,

kandidaat architect

technisch ingenieur

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven