home
home > organisatie > ons personeel
 
Jobs

Ons Personeel
—————
Vastbenoemd
—————
Contractueel
—————
Diploma's
—————
Loopbaanevolutie
—————
Bijkomende
voordelen bij het NGI

—————
srJobs
—————

 

15/04/19 : Werkaanbieding (tot 23/04/19) : Front-end ontwikkelaar

Binnenkort zal Selor de volgende werkaanbiedingen publiceren.
Indien u interesse hebt in een job bij het Instituut, is het raadzaam hun website (http://www.selor.be/nl/) regelmatig te raadplegen zodat u zich tijdig kan inschrijven

Geograaf-projectleider
Er zijn 2 vacante plaatsen bij de technische diensten van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI)

Technisch assistent - zaalcartograaf (contractueel)
Er zijn verschillende vacante plaatsen bij de technische diensten van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI)

NGI Infos
Het NGI is een instelling van openbaar nut van categorie B die ongeveer 185 personen tewerkstelt bij het aanmaken en bijhouden van de officiële topogeografische informatie van het land. De digitale bestanden en gedrukte cartografische werken worden zowel door particulieren als door professionelen (zoals andere overheidsinstellingen, openbare nutsbedrijven, ...) gebruikt.
De topogeografische gegevens worden opgesteld op basis van luchtfoto's, met behulp van fotogrammetrische uitwerking, waarnemingen op het terrein en de inwinning van externe informatie. Op basis van deze gegevens worden tal van analoge en digitale producten aangemaakt. Naast standaardproducten worden ook producten op maat gerealiseerd, bv specifieke producten op vraag van Defensie of toeristische kaarten in samenwerking met verschillende toeristische diensten.

Het NGI wil een open instituut zijn. Het onderhoudt nauwe contacten met verschillende instanties en internationale organisaties.

Het strategisch plan van het NGI weerspiegelt de wil om het algemeen belang te dienen en de duurzame ontwikkeling van onze samenleving actief te steunen.

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven