home
home > organisatie > Interne structuur en contactpersonen
 
Personeelszaken

 
Sociale Dienst
Xavier VIGNOBLE (F)
Maatschappelijk assistent
Tel: (02) 629 85 42Human Resources

Verantwoordelijke:

Pascale GROGNA (F), adviseur
Tel.: (02) 629 82 61
Fax: (02) 629 82 32

De cel is belast met het administratieve en geldelijke beheer van zowel het vastbenoemde als het contractuele personeel.

Ieder personeelslid wordt gevolgd van bij zijn/haar aankomst op het NGI, gedurende de hele loopbaan, tot zijn/haar oppensioenstelling.

Voornaamste taken

-reglementaire teksten betreffend de werking van het NGI
-statuut (administratieve en geldelijke regelgeving)
-personeelsbudget
-mobiliteit
-examens
-onderscheidingen
-evaluatie
-verlof
-pensioenen
-wedden
-kinderbijslag
-ongevallen
-ziekte
-sollicitaties
-contracten
-tijdenregistratiesysteem

Contactpersonen :

Pascale GROGNA (F), adviseur
Tel.: (02) 629 82 61
Fax: (02) 629 82 32

Ilse DE GROOTE (N), adjunct-adviseur
Tel.: (02) 629 82 64
Fax: (02) 629 82 32

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven