home
    home > organisatie
 

 
   
 
       
   
OVERZICHTSTABEL:
Het NGI als overheidsinstelling
Rechtsvorm en beheersorganen
Wettelijke opdracht en activiteiten
Historiek van het Nationaal Geografisch Instituut
[enkele belangrijke datums]
Jaarverslagen
Ons personeel
Ons Personeel
Vastbenoemden
Contractuelen
Diploma's
Loopbaanevolutie
Bijkomende voordelen bij het NGI
Interne structuur en contactpersonen
Organigram van de algemene structuur, contacten...
       
                 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven