Contact

Postadres
Nationaal Geografisch Instituut

Tot en met 24/3 :
Abdij tes Kameren, 13

Vanaf 25/3 :
Kortenberglaan , 115
1000 BRUSSEL

tel (02) 629 82 11

Onthaal : 08.30 uur tot 17.00 uur
emails en telefoonnummers per onderwerp
Zoek in de linkerkolom naar het onderwerp waarover je het NGI wil contacteren...
Klachten
Catalogus
Bestel gratis de catalogus papieren producten.

Evenementen
De lijst van evenementen waarop de NGI-stand aanwezig zal zijn

> bekijk de lijst...