home
home > copyright
 
Internetlicenties


download het NGI-logo

De klant die reeds de digitale NGI-kaarten aangekocht heeft, kan deze gebruiken mits het betalen van een bijkomende jaarlijkse internetlicentie en mits het plaatsen van het NGI-logo op zijn website. Het gebruikte kaartmateriaal mag enkel informatief gebruikt worden.
De licentiebedragen slaan enkel op de licentie voor het gebruik op het internet en behelzen niet de aankoop van de kaarten of gegevens.

Bij gratis gebruik
De klant mag maximaal één kaartuittreksel gebruiken.
Dat kaartuittreksel mag één enkele maal gebruikt worden in de website

Bij betalend gebruik
Er staat geen limiet op het aantal kaartuittreksels.
Eenzelfde kaartuittreksel mag meerdere malen gebruikt worden in de website

Top10r:
Overheden, vzw's en privé personen Privé firma's
< 10 km² Gratis 25 EUR
> 10 km² 10% van de aankoopprijs
minimum 40 EUR
20 % van de aankoopprijs
minimum 40 EUR

Top50r:
Overheden, vzw's en privé personen Privé firma's
< 50 km² Gratis 25 EUR
> 50 km² 10%van de aankoopprijs
minimum 40 EUR
20 % van de aankoopprijs
minimum 40 EUR

Top 250r:
Overheden, vzw's en privé personen Privé firma's
regio Gratis 40 EUR
België Gratis 60 EUR


Administratieve kaart:

De administratieve kaart mag gratis op internet geplaatst worden.

Orthofoto's:
Overheden, vzw's en privé personen Privé firma's
< 20 km² Gratis 40 EUR
> 20 km² 10% van de aankoopprijs
minimum 40 EUR
20 % van de aankoopprijs
minimum 40 EUR
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven