home
home > copyright
 
Copyright op producten

 

De producten van het NGI (zowel analoge als digitale producten) zijn beschermd door het auteursrecht en door de rechtsbescherming van databanken (Wetboek van economisch recht van 28/02/2013).

Dit houdt in dat iedere reproductie of aanpassing in welke vorm ook ( o.a. scanning, herdrukken, gebruik op het internet) met de bedoeling het geproduceerde document te publiceren en/of te verspreiden, enkel toegelaten is mits machtiging van het NGI.

Het hergebruik en/of de opvraging van substantiŽle delen van de inhoud van een ( digitale of analoge) geografische database zijn enkel toegelaten mits machtiging van het NGI.

Het herhaald en systematisch opvragen en/of het hergebruik van niet-substantiŽle delen van de inhoud van een geografische database zijn niet toegestaan, indien ze strijdig zijn met een normale exploitatie van de geografische database of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van het NGI.

Teneinde de copyright van het NGI kenbaar te maken , bevindt zich op ieder product het volgende label : © NGI datum

Elke inbreuk op voormelde wetgevingen wordt strikt gecontroleerd.

Het gebruik van alle NGI-bestanden wordt vastgelegd in een gebruiksovereenkomst of licentie-overeenkomst.Voor inlichtingen betreffende de voorwaarden van de gebruiksovereenkomst en het bedrag van de auteursrechten, kunt u terecht bij de verkoopdienst van het NGI :

Sales
Abdij Ter Kameren 13
1000 Brussel
e-mail


Voor juridische inlichtingen in verband met copyright, kunt u terecht bij de juridische dienst van het NGI :

Marleen VANDEVELDE
Abdij Ter Kameren 13
1000 Brussel
tel: 02/629.82.28
fax: 02/629.82.12
e-mail

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven