FR.

Planimetrie

Volledig bebouwde wijk

Punt met gekende coordinaten

idem: gemakkelijk bruikbaar

Kerk, Kapel, Kruis

Kerkhof

Huizen en Tuinen

Ruïnes

Stapelplaats (ten minste 1500m2)

Garage (ten minste 100 auto’s)

Loods

Serre

Fabriek

Gashouder

Windmolen

Watermolen

Toren

Schoorsteen

Kalkoven

Radiomast Gewone mast

Hoogspanningslijn

Windmotor

Helihaven

Watertoren

Vuutoren Seinvuur

Vuurschip Baken

Grenspaal

Mijlpaal

Boom

Bomenrij

Muur

Haag

Dijk en aarden wal

Siphon Valdeur

Waterval Stuw

Sluis

Havenhoofd

Brugkanaal

Verbindingen

Autosnelweg

1ste rangsweg: meer dan 9m

2de rangsweg: 6m tot 9m

3de rangsweg: minder dan 6m

3de rangsweg smal of slecht onderhouden

Aardeweg

Exploitatieweg Tra

Pad

Spoorwegen

Niet electrisch: meerdere sporen

Niet electrisch: enkel spoor

Electrisch: meerdere sporen

Electrisch: enkel spoor

Spoorwegwerklaats Station

Buurtspoorweg en remise

Kabelspoor

Onderweg Bovenweg

Overweg Tunnel

Doorgangen

Wad voor voetgangers Wad voor voertuigen

Veerpont Schuitje

Viaduct Beweegbare brug

Vaste brug Vaste brug op pijlers

Spuigat of bruggetje Loopbrug

Hydrografie

Stroom, Rivier

Kanaal

Bevaarbar gedeelte

Beek

Gracht vol water

Onderbroken waterloop

Niet bestendig met water gevulde gracht

Belangrijk en zichtbare waterpijpleiding

Vijver

Diep en ondiep moeras Veenput

Bron Fontein, Put

Orografie

Hoogtecijfer bekomen door stereoscopisch punteren (geen hoogtemerkpunt)

Niveaulijn, Hoofdniveaulijn, Tussenniveaulijn

Talud, Ophooging, Uitgraving, (ten minste 0,75m)

Steile helling

Steilte

Rotsen

Duinen

Doline

Belt (terril)

Grond en Plantengroei

Bebouwd land


Zand

Weiden      


Heiden

Populierenplantsoen

Boomgarden


Boomkwekerijen of Rijsbossen

Boomenkleed

Hoogstammige loofbomen

Naaldbomen

Kreupelhout

Grenzen

Staat

Provincie

Gemeente

Rangschikking van de plaatsen

Hoofdplaats van Provincie
of Bestuurlijk Arrondissement

Hoofdplaats van Rechtelijk Kanton

Stad (geen hoofdplaats)

Gemeente (geen hoofdplaats)

Voorstad, Gehucht, Wijk, Enclave