FR.

Planimetrie

Geodetisch punt Geodetisch punt in een kaartteken

Geheel bebouwd

Gebouw - huis - tuin

Kerk, Kapel, Kruis

Toren Gashouder

Windmolen, Watermolen, Windmotor

Schoorsteen, Merkwaardige boom, Kalkoven

Fabriek

Stapelplaats(ten minste 1500m2) Loods

Garage (ten minste 100 auto’s) Serre

Begraafplaats Ruïnes

Mast Mast radio of televisie

Paal Kilometerpalen

Vuurtoren, Lichtopstand, Baken

Belangrijke en zichtbare pijplijding

Hoogspanningsleiding

Boomenrij

Haag

Muur

Talud

Dijk of aardenwal

Stortberg (terril)

Hydrografie

Stroom, Rivier of Kanaal

Bevaartbare of vlootbare gedeelte van een waterloop

Beek, Sloot

Intermitterende waterloop

Drasland, Diepe moeras Veenput

Vijver

Grondduiker Valdeur

Belangrijke en zichtbare waterlijding

Watertoren

Bron, Fontein, Put, Reservoir

Stuw

Sluis

Wad:
voor voetgangers voor voertuigen

Pontveer Voetveer

Loopbrug Duiker of Bruggetje

Vaste brug Bewegbare brug

Vaste brug op pijlers

Grond en Plantengroei

Duinen

Heide

Grasland

Hoogstamming loofhout en kreupelhout

Naaldhout

Populierenbeplanting

Boomgaard

Boomkwekerij of Rijshout

Wegen

Autoweg

Weg: verharding van 7m of breder

Weg: smaller dan 7m

Moeilijk berijdbare weg

Prive weg

Aarde weg

Pad

Brandlaan

Spoorwegen

Spoorweg met meervoudig spoor

Spporweg met enkel spoor

Geëlectrificeerde spoorweg

Station - zijsporen - nijverheidsporen

Buurtspoorweg en depot

Kabelspoor

Tunnel Overweg

Orografie

Hoogtelijn, Aanvullende hoogtelijn, Hoofdhoogtelijn

Punt met hoogtegetal

Steilte

Rotsen

Zand

Rangschikking van de plaatsen

Hoofdplaats van Provincie
of Bestuurlijk Arrondissement

Hoofdplaats van Rechtelijk Kanton

Gemeente

Naam van vroegere gemeente

Voorstad, Gehucht

Plaats

Grenzen

Staat

Provincie

Gemeente