Wij zijn trots u te kunnen melden dat we op 11 februari 2023 een ISO 9001:2015 certificaat gekregen hebben voor eTOD, het proces voor het onderhoud en de publicatie van de luchtvaarthindernissen.

De geografische gegevens vormen een sleutelelement voor de veiligheid van de luchtvaart, meer bepaald die gegevens die in real time de luchtvaartautoriteiten en de piloten informatie geven over de hindernissen die ze moeten vermijden tijdens een vlucht.

De ISO 9001 norm omvat een aantal principes met betrekking tot kwaliteitsbeheer, meer bepaald een sterke klantgerichtheid, de motivatie en betrokkenheid van de hogere kaderleden, de procesmatige aanpak en de continue verbetering. Alle personeelsleden van het NGI die tijdens het certificeringsproces gecontacteerd werden, hebben aangetoond dat ze de toegepaste procedures door en door kennen en dat ze de processen beheersen. De ISO 9001:2015 certificering, die geldig is voor drie jaar, met een jaarlijkse controle, is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van het werk van het NGI en van de talrijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van eTOD, ten voordele van de veiligheid van de luchtvaart.