Op woensdag 22 februari ondertekenden mevrouw Vanden Berghe en vice-admiraal Robberechts een intentieverklaring om de nauwe samenwerking tussen het NGI en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) te benadrukken.

“De synergiën tussen onze twee organisaties worden uiteraard vergemakkelijkt door de nauwe verwantschap tussen het mandaat van het NGI en dat van de ADIV, die met name belast is met de ondersteuning van legeroperaties door geografische gegevens.”

Ingrid Vanden Berghe, Administrateur-generaal van het NGI

Samen met de ADIV werken we actief mee aan de uitvoering van de in 2017 goedgekeurde “Geostrategie” ter ondersteuning van legeroperaties. Samen werken we aan de geospatiale dataoplossingen van morgen die aansluiten bij de evoluerende behoeften van Defensie. Op dit moment versterken al 10 NGI-consultants het ADIV-personeel. Dit aantal zal binnen een jaar worden verdubbeld. Onze synergiën blijven niet beperkt tot menselijke middelen, want we zetten ons in om de uitwisseling van expertise te versterken, onze inspanningen voor technologische bewaking te vergroten en een uitgebreid netwerk van contacten te ontwikkelen, zowel civiel als militair, in België en in het buitenland.

Het NGI is inderdaad een veiligheidspartner en wordt door de ADIV als zodanig erkend. Met de ondertekening van de verklaring geven wij de basis aan van onze gemeenschappelijke visie op een versterkt partnerschap voor de toekomst, ook in het belang van de nationale veiligheid.

“Zoals wij weten, komen oplossingen voor de complexe uitdagingen van vandaag voort uit multilateralisme en partnerschappen. Vanochtend hebben wij de laatste hand gelegd aan de overeenkomst die voortaan de voorwaarden van ons partnerschap zal bepalen en die het resultaat is van een grondige gezamenlijke bezinning met het oog op de wederzijdse versterking van onze capaciteiten.”

Ingrid Vanden Berghe, Administrateur-generaal van het NGI

De ondertekening van deze verklaring is weliswaar een formaliteit, maar vormt niettemin een belangrijke stap die een aantal reeds bestaande en doeltreffende acties aan beide zijden formaliseert. Ze gaat vooraf aan de ondertekening van een uitgebreidere samenwerkingsovereenkomst tussen het NGI en Defensie, waarin onze wederzijdse verbintenissen op lange termijn zullen worden vastgelegd. Deze overeenkomst zit in de finale fase en kan hopelijk voor het zomerreces ondertekend worden.