Op vrijdag 28 april 2023 ontving het NGI een delegatie van 16 medewerkers van het LMI (Landsmaelingar Islands, National Land Survey of Iceland), onder leiding van haar directeur-generaal Gunnar Kristinsson.

Het hoofddoel van dit bezoek was om mensen die rechtstreeks actief zijn in belangrijke domeinen van de geo-sector met elkaar in contact te brengen en gelijklopende uitdagingen en mogelijke oplossingen te bespreken. De internationale voormiddag omvatte wederzijdse presentaties over cartografie, toponymie en geodesie, gevolgd door de uitwisseling van beste praktijken.

Deze uitwisselingen met onze IJslandse collega’s zijn en blijven belangrijk voor beide partijen.