Op 1 januari 2021 telde het NGI 170 personeelsleden, dit personeelsbestand zal in de loop van 2021 verder uitgebreid worden door middel van de rekrutering van verschillende profielen. Op deze pagina kan u de meest actuele jobaanbiedingen terugvinden.

Naast de selectieprocedures die georganiseerd worden door Selor is ook steeds mogelijk om spontaan te solliciteren bij het NGI, dit kan door uw CV te sturen naar de personeelsdienst van het NGI.

Een selectieprocedure is opgestart voor volgende functies:

 

 

Getuigenissen

De beste manier om onze organisatie te leren kennen is door de ogen van onze eigen medewerkers. Hier laten we verschillende collega’s aan het woord over hun dagelijkse bezigheden.

Statutaire personeelsleden

Ze zijn onderworpen aan een statuut d.i. aan een geheel van regels die hun juridische situatie bepalen en die in wetten en besluiten vastgelegd zijn (vandaar de benaming “statutairen”). Zij worden “voor het leven” benoemd. De werving gebeurt na welslagen voor een vergelijkende selectie georganiseerd door SELOR.
Lees hier alle informatie over het statutair personeel.

Contractuele personeelsleden

Contractueel personeel wordt aangeworven onder arbeidscontract, hetzij als bediende hetzij als arbeider. Zij zijn dus onderworpen aan het arbeidsrecht (zoals in de privé-sector).
Lees hier alle informatie over het contractueel personeel.