ARES-beursstudenten van de ULB bezoeken het NGI

26/02/2024

Op 26 februari 2024 bezochten ARES-beursstudenten van de ULB het NGI tijdens hun bijscholing over Open Geographic Information Systems (GIS). Eric Bayers, adviseur-generaal van het NGI, verwelkomde de groep,  presenteerde de activiteiten van het NGI en deelde inzichten over de toepassingen van geografische informatie en het gebruik van GIS. Rink Kruk (NGI/STRAT)beschreef het toepassingsgebied van…

Welke duurzame financieringsmodellen voor de nationale cartografische en kadastrale agentschappen in de EU?

23/02/2024

Dat was het onderwerp van een workshop die op 8 en 9 februari georganiseerd werd op de KU Leuven, op initiatief van EuroSDR en EuroGeographics. De deelnemers bespraken er de impact van het EU-beleid inzake Open Data (richtlijn 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad), en meer bepaald de uitvoeringsverordening 2023/138 van de Europese…

Het NGI op de Tomorrow’s Tech Today Conference: verkenning van digitale transformatie en duurzaamheid

21/02/2024

Op 7 en 8 februari organiseerde FOD BOSA onder auspiciën van het Belgisch EU2024- voorzitterschap de Tomorrow’s Tech Today Conference in Gent. Het tweedaagse evenement bood een grondige verkenning van diverse aspecten van digitale transformatie die moet leiden tot duurzaamheidsvoordelen.

UN-GGIM: vergadering van het Uitgebreid Bureau van UN-GGIM in Aguascalientes, Mexico

02/02/2024

Op 24 januari vergaderde het Uitgebreid Bureau van UN-GGIM in Aguascalientes, op de hoofdzetel van INEGI, het Mexicaans Instituut voor statistiek en geoinformatie. Het was een intense dag die aantoont hoe veel werk er wordt verzet in de UN-GGIM community om er voor te zorgen dat landen beschikken over stevige geodata-voorzieningen die het mogelijk maken…