Het NGI ondersteunt verschillende diensten in hun geo-strategie en de ontwikkeling van hun geo-capaciteit.

Het NGI geeft hierbij prioriteit aan Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken, de spoeddiensten (zoals politie, brandweer en medische interventiediensten) en andere diensten die instaan voor de binnenlandse veiligheid.

Door structurele samenwerkingen op te zetten zijn verschillende synergiën mogelijk op het vlak van geografische dataverzameling, -uitwisseling en -gebruik, en kunnen bovendien synergiewinsten gerealiseerd worden ofwel rechtstreeks door een effectieve besparing ofwel onrechtstreeks door een betere dienstverlening.

Wenst u meer informatie over een partnerschap met het NGI, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Defensie

beCarto14-18

FOD Binnenlandse Zaken

Cartografie voor Natuurbranden

UCH

GeoNAVOtool

FOD Mobiliteit en Vervoer

AOEM

Rijksarchief, Koninklijke Bibliotheek, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Cartesius