Prijzen van de analoge NGI-producten (‘papieren’ producten)

Beschrijving artikel Prijs
Print-on-demand: per m² € 40,00
Print orthofoto’s op fotopapier 28cm x 28cm € 30,00
Print orthofoto’s op fotopapier 56cm x 56cm € 50,00
Vergroting luchtfoto 28cm x 28cm € 30,00
Vergroting luchtfoto 56cm x 56cm € 50,00
Topografische kaart schaal 1:25 000 (Ed1) € 7,50
Topografische kaart schaal 1:50 000 (Ed4) € 7,50
Kaart Low Air (Ed26) € 17,00

 

Prijzen van de digitale producten van het NGI (INSPIRE en NGI services en datasets)

Prijsbeleid

Wij willen een globaal en volledig prijzenbeleid voor alle producten en diensten die het NGI aanbiedt op het INSPIRE conforme geoportaal (geo.be), of het nu gaat om digitale of om analoge producten in hun geheel.

De hoofdpunten van ons beleid:

  • Metadata Service via het portaal Geo.be, Open (CSW)
  • Online zetten op Geo.be van de view services (WMTS ; WMS ) ‘Open data’ voor de previews
  • Online zetten op Geo.be van een ‘Download Free’ service voor de gratis datasets (Atomfeed, WFS) en via het Download Portal van het NGI voor de andere data.
  • Aanpassing van de prijzen van de digitale producten;
   • Een prijs per product of dataset;
   • Geen degressiviteit;
   • Geen multiplicatiefactor in functie van het aantal gebruikers.
  • Aanpassing aan de index van de prijzen van de analoge producten;
  • Focus op de « unieke NGI-producten »;
  • Verbetering van de processen en circuits voor de productontwikkeling ;
  • Creatie van gratis (behalve voor commerciële toepassingen) apps gefocust op producten/verkoop;
  • Afbakening van klantengroepen die een bepaalde korting krijgen in functie van hun statuut:
   • Federale organisaties: 100%
   • Andere overheidsinstellingen: 50%
   • Wetenschap en onderzoek: 50%
   • Privéfirma’s: 0%
   • Gezinnen: 0%

Dit doet geen afbreuk aan de partnerschaps- of samenwerkingsovereenkomsten met privéfirma’s in het kader van de update van onze databases of met de andere overheidsinstellingen.

Er werd besloten het Geoportaal – Geo.be – conform INSPIRE te bouwen.

 1. De toegang tot het portaal zal gebeuren via de metadatacatalogus (conform INSPIRE) waar de naam en de identificeer, de authentieke bron en de gebruiks- en toegangsvoorwaarden worden gerepertorieerd.
 2. De datasets, de producten en diensten zullen vervolgens beschikbaar zijn via de geocatalogus, of via een cartografische symbolisatie.

De volgende types van producten zullen beschikbaar zijn:

De INSPIRE conforme dataset:

  • Metadata;
  • Dataset conform ’annex I,II,III (nomenclatuur INSPIRE);
  • Aangeboden per schaalniveau (INSPIRE bepaalt 5 schaalniveaus);
  • 1 enkele dataset zal authentieke bron zijn.

De diensten die gekoppeld zijn aan de INSPIRE datasets:

  • ‘Discovery service’ : INSPIRE zoekdienst (CSW) die toegang geeft tot de INSPIRE metadata van de datasets;
  • ‘Preview service’: INSPIRE raadplegingsdienst (WMS of WMTS) die toegang geeft tot een eenvoudige weergave op het scherm van de inhoud van het product;
  • ‘Download service’: INSPIRE downloaddienst (file download via ATOM feed of WFS) die toegang geeft tot de geografische referentiegegevens.

De NGI-producten:

  • Metadata;
  • « Geïntegreerd » product = NGI-producten;
  • Combinatie van verschillende sets om zogenaamde « standaardproducten » te maken + NGI ‘Touch’ (Added value product);
  • Keuze van formaten.

De diensten die gekoppeld zijn aan de NGI-producten:

  • ‘Discovery service’ : INSPIRE zoekdienst (CSW) die toegang geeft tot de INSPIRE metadata van de NGI-producten
  • ‘Preview service’: INSPIRE raadplegingsdienst (WMS of WMTS) die toegang geeft tot een eenvoudige weergave op het scherm van de inhoud van het product;
  • ‘View map’: INSPIRE raadplegingsdienst (WMS of WMTS) die toegang geeft tot een kaart of een uitgewerkte weergave op het scherm van de NGI-producten;
  • ‘Download service’: INSPIRE downloaddienst (file download via het DownloadPortal van het NGI) die toegang geeft tot de NGI-producten.

Zie tabel hierboven

De producten met highlight in het GROEN zijn Open Free producten of diensten.

De producten met highlight in het GRIJS worden niet behouden maar vervangen door:

  • Een Open service of
  • Een ander product

De producten met highlight in het BLAUW zijn nieuwe producten.

Alle Open producten of diensten hebben een highlight in het ORANJE.

Prijzen voor de copyrights en de Internetlicenties

Dit zijn de basisprincipes voor de toepassing van de copyrights en de internetlicenties. De basisforfaits zullen later vastgelegd worden.

1. Internetlicenties

Forfait gekoppeld aan het gebruik van de internetdienst: commercieel of niet;

Mogelijkheid om beelden af te drukken (maximaal formaat A4) tegen 0,1€ per afdruk

2.Copyright

Forfait gekoppeld aan het gebruik van het gegeven: 50€ voor de nieuwe producten en de historische kaarten; 20€ voor de oude versies. De bestanden worden verzonden in « drukkerijformaat » van het type PDF of EPS.

Elke vraag voor een ander formaat (bv. Tiff, gegeorefereerd) zal worden gefactureerd tegen de standaardprijs van het product zoals die is vastgelegd in het prijzenbeleid.

De basisprijs is vastgelegd voor een commerciële toepassing ; de klantengroep « administratie of vzw » krijgt een korting van 50% op deze prijs.

De andere parameters die de eindprijs bepalen zijn:

  • Afmeting van het gegeven: A4 ; A3 of >A3 ;
  • Aantal exemplaren: -1000ex ; van 1000 tot 2000ex ; + 2000ex.
  • Commerciële aanvraag of niet.

Alle overeenkomsten worden vastgelegd in een uniek contract dat ondertekend wordt door de aanvrager.

Een toelatingsnummer en het logo van het NGI moeten verplicht zichtbaar afgedrukt worden.

Perspectief FLEXPUB

FLEXPUB

Overheden en publieke organisaties hebben een grote behoefte om hun dienstverlening te innoveren. Enerzijds moeten overheden het hoofd bieden aan complexe maatschappelijke uitdagingen en wordt van hen steeds meer maatwerk verwacht inzake publieke dienstverlening. Anderzijds zijn publieke organisaties beperkt in middelen en kennis. Het ontwikkelen van efficiënte en creatieve elektronische (e-)diensten die zich flexibel kunnen aanpassen aan de veranderende noden is hierbij van groot belang.

Perspectief ‘Enabling’ multidisciplinaire samenwerking van hulpdiensten

Uniforme en Gedeelde Cartografie voor de Hulpdiensten 2.0 (UCH)

Het project wil komen tot een uniforme en geïntegreerde cartografie voor de hulpdiensten in België. Op dit moment maken de hulpdiensten gebruik van een waaier aan middelen om zicht te krijgen op de reikwijdte van de rampen/incidenten waarvoor ze opgeroepen worden. Deze hulpmiddelen maken telkens gebruik van andere kaarten, die onderling niet compatibel en vaak ook onvolledig zijn.