Enterprise architect A2 (m/v/x)

Meer informatie en solliciteren kan via:
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20352/Enterprise-architect-m-v-x-

1. Jobinhoud

Als Chief Architect leid je een projectteam dat werkt aan de uitbouw van de architectuur – zowel businessarchitectuur, integratiearchitectuur als technische architectuur – voor het hele NGI. Je werkt in de rol van chief enterprise architect samen met de verschillende directies, transversaal over de organisatie heen, om de strategische richting te laten evolueren en de uitvoering ervan te ondersteunen. Je schept kaders rond verandering, zowel op vlak van processen als van technologie en ontwikkeling. Deze positie heeft
een grote invloed op de organisatie, en vereist een profiel met de een hoog niveau van maturiteit, kennis, diplomatie, zelforganisatie, leiderschap en overtuigingskracht. Bovendien is een gedegen kennis van het Frans en Engels een grote troef.

 • Als “trusted advisor” sta je de hele organisatie (directeurs, stakeholders, projectmanagers, technici) bij in het realiseren van de strategische objectieven en van concrete, uitvoerbare oplossingen.
 • Je schept het kader rond wijzigingen, zowel technisch, procesmatig als organisatorisch, aan de hand van concrete toepasbare principes, richtlijnen en standaarden, die continu afgetoetst worden aan de strategie en de reële mogelijkheden.
 • Je verzekert de alignering tussen business en IT en zorgt voor een vlotte samenwerking en begrip.
 • Je begeleidt de ontwikkeling van oplossingen en structuren op bedrijfsniveau, op vlak van zowel business, data als technologie, en bent in staat om de high-level ontwerpen daarvoor uit te tekenen.
 • Als raadgever geef je advies aan het portfolio management en de algemene directie om projecten te kaderen in of te toetsen aan de bedrijfsstrategie.
 • Je bewaakt en documenteert het IT-landschap op een gestructureerde manier en schept een kader voor ontwikkeling van oplossingen. Waar nodig bied je alternatieven en analyseer je de afwegingen in verschillende voorstellen, rekening houdend met impact op de werking, het budget, de langetermijnvisie, het risicobeleid en informatieveiligheidsaspecten.
 • Op termijn kan je een architectuurteam binnen het NGI uitbouwen. Je demonstreert de waarde van dit team en geeft strategisch technologie-advies rond innovatieve technologie.
 • Mogelijk word je ook ingezet voor pre-sales bij onze federale partners

Meer info over de jobinhoud?

Jan DE WAELE – Adviseur geografie – coördinator
Contactpersoon NGI
Tel. : 02/629.82.90
E-mail : jan.de.waele@ngi.be

Ingrid VANDEN BERGHE
Administrateur général
Tel. 02/629.82.10
E-mail: ingrid.vanden.berghe@ngi.be

2. Gewenste vaardigheden

Gedragsgerichte competenties

 • Je bent in staat originele en creatieve ideeën aan te brengen, out of the box te denken.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op basis van je expertise.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goede mondelinge communicatie.

Opgelet! Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef

 • Een gedegen kennis van het het Frans en Engels is een grote troef.
 • Ervaring met geographic information systems (GIS), de productie van georuimtelijke gegevens, spatial data infrastructures (SDI) en het ontsluiten van georuimtelijke gegevens zijn een sterke plus.
 • Een opleiding in methodieken voor bedrijfs- of businessarchitectuur zijn zeker een troef, net als kennis van de typerende industry frameworks en notaties zoals business capability modeling, business model canvas, TOGAF, Archimate, UML, BPMN.
 • Ervaring met project- of portfolio-management biedt een extra troef.

3. Ervaring

Een relevante professionele ervaring van minstens 3 jaar in het domein van Enterprise Architecture, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Businessarchitectuur
 • Integratiearchitectuur
 • Technische architectuur

4. Procedure

Aanwerving via Selor.

Solliciteren kan tot en met 2 februari 2021.

5. Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Minimum aanvangswedde: 45.057,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).