Helpdeskassistent (N)

Download de volledige functiebeschrijving hier: ICT_support_2020.

1. Context van de functie

Het Centrum voor InformatieVerwerking (C.I.V.) van het Nationaal Geografisch Instituut is een dienst die bestaat uit een dienstverantwoordelijke, een secretariaat en drie technische polen, elk met een eigen specifiek activiteitendomein. Elke technische ploeg wordt onafhankelijk geleid door een functionele chef.

Dit zijn de technische ploegen:

 • Support Infrastructure Security: houdt zich bezig met de ondersteuning van de gebruikers en beheert de volledige infrastructuur.
 • Toepassingen: ontwikkelt de interne en externe toepassingen voor het gebruik van de geografische gegevens.
 • Technische Architectuur: beheert het ontwerp van de toepassingen en de databases die noodzakelijk zijn om de geografische informatie te delen.

De gekozen kandidaat zal deel uitmaken van de ploeg “Support Infrastructure Security”, die ongeveer 1.800 aanvragen per jaar behandelt (hoofdzakelijk aanvragen voor ondersteuning). Deze aanvragen worden behandeld door vijf technici en één assistent.

2. Voornaamste taken

Bestaansreden van de functie:

Dagelijks beheer van het informaticapark binnen de instelling en verantwoordelijkheid voor de goede werking en het onderhoud ervan.

Belangrijkste doelstellingen
 • Als assistent, dagelijks ingrijpen op het informaticapark binnen de instelling en zorgen voor de goede werking ervan.
 • Als assistent, de vragen van de gebruikers beantwoorden en hen helpen met hun software- en hardwareproblemen.

3. Gewenste vaardigheden

Technische vaardigheden:

 • Praktische kennis van:
  • Windows client/server besturingssystemen
  • Hardware (desktop, laptop, randapparatuur,…)
  • Software (server, virtualisatie, bureauticatoepassingen)
  • Kennis van beveiligingsmechanismen en toegangsrechten (meer bepaald NTFS en Active Directory)
  • Kennis van standaardnetwerkprotocollen (TCP/IP, SMTP, DNS,…)
 • Troeven:
  • Kennis van Debian/Linux;
  • Kennis van de Layer 3-protocollen;
  • Kennis van Powershell is een voordeel;
  • Algemene kennis van de architectuur van informaticasystemen;
  • Taalkennis: kennis van het Frans of bereid om deze taal te leren;
  • Elementaire kennis van technisch Engels.

Persoonlijke vaardigheden

 • In staat op een duidelijke en gestructureerde manier te werken;
 • In staat autonoom te werken;
 • Zin voor initiatief;
 • Logische geest;
 • Gegevens doelgericht analyseren en informatie kritisch beoordelen;
 • Bereid om zich bij te scholen op het gebied van informatica;
 • Houden van teamwerk;
 • Graag zijn kennis delen, zowel via informele uitleg als via het ontwikkelen van hulpprocedures;
 • Goede communicatievaardigheden;
 • Flexibel, soepel als het gaat om de organisatie van het werk;
 • Integer handelen, in overeenstemming met de verwachtingen en de waarden van de organisatie; vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen, elke vorm van partijdigheid vermijden;

4. Procedure

Analyse van de cv’s.
Eerste interview (met technische test), daarna een tweede interview om de individuele vaardigheden en de motivatie te beoordelen.
Mondelinge proeven met als doel na te gaan of het profiel van de kandidaat overeenstemt met de vereisten voor de functie en wat zijn motivatie, interesse en affiniteit met het activiteitendomein is.
Duur van de interviews: 30 à 45 minuten

5. Allerhande inlichtingen

Niveau en verloning:

 • Diploma: Hoger middelbaar onderwijs. Bijkomende certificaten in ICT en/of elektronica zijn een troef.
 • Tewerkstelling in niveau C (cfr arbeidsvoorwaarden van de federale personeelsleden, zie fedweb.be voor meer info)
 • Weddeschaal: C1 (brutomaandwedde, zonder anciënniteit, zonder premies, voltijds: € 2.070,92)

6. Procedure voor de kandidaatstelling

Stuur uw sollicitatiebrief met CV via e-mail of per brief naar:

Ilse.degroote@ngi.be

Nationaal Geografisch Instituut
Personeelsdienst
Kortenberglaan 115
1000  Brussel