Quality Manager A2 (m/v/x)

Meer informatie en solliciteren kan via: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20119/Quality-Manager-A2-m-v-x-

1. Jobinhoud

De Quality Manager werkt actief mee aan de implementatie, de opvolging en optimalisatie van het Quality Management System (QMS) dat gebaseerd is op de kwaliteitsnorm ISO 9001.

 • Je implementeert het kwaliteitsbeleid van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), onderhoudt het en zorgt voor de optimalisatie waar nodig.
 • Je bent het aanspreekpunt voor alle vragen over het Quality Management System (QMS).
 • Je promoot het kwaliteitsdenken en klantgerichtheid doorheen de organisatie.
 • Je helpt mee de verschillende kwaliteitsprocessen te documenteren.
 • Je verwerkt informatie in het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Je analyseert processen inzake kwaliteit en formuleert voorstellen om deze te verbeteren.
 • Je bewaakt het goede verloop van de processen en volgt hiertoe KPI’s op.
 • Je voert Proces en QMS-gerelateerde audits uit.
 • Je stelt oplossingen en corrigerende maatregelen voor om knelpunten te verhelpen.
 • Je brengt verslag uit bij het management over de werking van het QMS en de opportuniteiten voor de verbetering ervan.
 • Je traint de interne medewerkers.

Om je toe te laten te groeien in deze nieuwe rol en de nodige kennis op te doen, voorziet het NGI een inloopperiode. Tijdens deze periode zal je nauw samenwerken met de huidige Quality Manager. Hij zal je voorbereiden op je nieuwe functie en geleidelijk aan zijn taken overdragen. Ook wordt er de nodige opleiding voorzien.

Meer info over de jobinhoud?
Ward Verlinden – adviseur
Tel.: 02/629.84.80
E-mail: ward.verlinden@ngi.be

2. Gewenste vaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (X2).

Gedragsgerichte vaardigheden:

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je erkent de kwaliteiten van de medewerkers, stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen je past je eigen leiderschapsstijl aan hen aan.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise.

Technische vaardigheden:

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Niet vereist, wel een troef

 • Je bent in staat te werken in een tweetalige omgeving (Frans en Nederlands), maar ook de kennis van het Engels is sterk aan te raden.
 • Je hebt reeds een eerste ervaring met een kwaliteitssysteem.

3. Procedure

Aanwerving via Selor.

Solliciteren kan tot en met 8 juni 2020.

4. Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als A2 met de bijhorende weddeschaal NA21.

Minimum aanvangswedde: 45.057,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).